Inspiratiebijeenkomst Energietransitie

Bedrijf
Datum
13 oktober 2022
Inschrijven voor
13 oktober 2022
Type event
Seminar
Doelgroep
Professionals
Locatie
Den Haag
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

De energietransitie in de gebouwde omgeving: van ambitie naar praktijk

Bewoners, gemeenten, woningcorporaties, nutsbedrijven, ministeries en andere partijen hebben de afgelopen jaren hun ambities voor de energietransitie in de gebouwde omgeving in kaart gebracht. Deze ambities en doelen zijn inmiddels vastgelegd in onder andere de RES, het Klimaatakkoord, energiestrategieën en coalitieakkoorden. Nu klinkt steeds luider de vraag: hoe kunnen we deze doelen realiseren? Op donderdag 13 oktober organiseren wij van 13.00 – 18.00 uur een inspiratiebijeenkomst om samen deze vraag te beantwoorden.

Tijdens deze bijeenkomst staan het realiseren van de energietransitie en de actuele thema's hierin centraal. We geven meerdere kennissessies met inspirerende verhalen en organiseren een excursie naar een project in de gebouwde omgeving. Je kunt dan vanuit de praktijk horen en zien hoe partijen hun ambities realiseren. Ook krijg je volop de gelegenheid om vragen te stellen en in gesprek te gaan met andere professionals die werken aan dezelfde vraagstukken

Programma

Het programma van deze middag ziet er als volgt uit:

  • 12.30 – 13.00 uur: Inloop
  • 13.00 – 14.00 uur: Welkom door Ton de Jong (directievoorzitter TwynstraGudde) en keynote-spreker (we houden u nog even in spanning wie dit is)
  • 14.15 – 15.15 uur: Kennissessie ronde 1
  • 15.15 – 15.45 uur: Pauze
  • 15.45 – 16.45 uur: Kennissessie ronde 2
  • 16.45 – 18.00 uur: Netwerkborrel

Kennissessies

EnergieRijk Den Haag – een wandeltocht langs gebiedsgerichte verduurzaming in centrum Den Haag
Thomas Metz (Rijksvastgoedbedrijf) en Sybren van der Velde (TwynstraGudde)

EnergieRijk Den Haag is een samenwerkingsprogramma tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken, de gemeente Den Haag en de provincie Zuid-Holland. Samen met diverse andere publieke en private partijen werkt het programma aan het doel om 30 (overheids)gebouwen klimaatneutraal te maken voor 2040. Dit wordt gedaan volgens de drie niveaus van de trias territoria:

  1. Het gebouw zelf wordt verduurzaamd, bijvoorbeeld door te isoleren.
  2. Er wordt gekeken naar verduurzaming op gebiedsniveau, zoals het koppelen van WKO-installaties.
  3. Gezamenlijk wordt ingekocht wat niet op gebouw- of gebiedsniveau kan worden opgelost.

Thomas Metz (Rijksvastgoedbedrijf) en Sybren van der Velde (TwynstraGudde) zijn beiden werkzaam als programmacoördinator voor EnergieRijk Den Haag. Ze nemen je mee op een wandeling langs een aantal deelnemende gebouwen. Daarbij gaan zij in op de principes van de gebiedsgerichte aanpak, de vertaling in een aantal concrete projecten en de onderlinge samenwerking en afhankelijkheid tussen de partners.

Klimaatdoelen realiseren: hoe richt je de eigen organisatie in?
Fay van Zeijl (TwynstraGudde)

Is jouw organisatie klaar om klimaatdoelen te realiseren? Het halen van klimaatdoelen is, naast een technisch vraagstuk, vooral ook een organisatorisch vraagstuk. Vanuit vijf organisatorische invalshoeken gaan we tijdens deze kennissessie in op in hoeverre jouw organisatie in staat is om haar klimaatambities waar te maken. Het volwassenheidmodel geeft daarbij integraal inzicht in de opgave. We kijken naar het beleid, de processen, de besturing, de informatiestromen en de cultuur. Tijden deze sessie vul je een quickscan in zodat je gelijk een beeld hebt van jouw organisatie.

Fay van Zeijl is duurzaamheidsadviseur en helpt organisaties bij het vormgeven van duurzaamheidstransities.

De Regionale Energie Strategie: van planvorming naar uitvoering
Arjan Raatgever (TwynstraGudde)

In de zomer van 2021 zijn in Nederland 30 regionale energiestrategieën vastgesteld (RES 1.0), die beschrijven hoe we de opwekking van hernieuwbare energie op land willen realiseren tot 2030. Voor de RES-organisaties is nu de uitdaging om deze ‘strategieën’ om te zetten in slagvaardige uitvoering. In een complex speelveld van maatschappelijke en politieke gevoeligheid, schaarste aan goed personeel en druk op de leefomgeving, vraagt dit om prioritering, organisatie en relatiemanagement. In deze sessie neemt Arjan Raatgever je mee in de praktijk van de uitvoering in de RES-regio Alblasserwaard. In een interactieve werkvorm ga je samen met de andere deelnemers aan de slag met actuele dilemma’s in deze RES.

Arjan Raatgever is adviseur duurzaamheid en ruimtelijke ontwikkeling. Hij houdt zich onder andere bezig met de regionale energiestrategieën, organisatie en aansturing van gemeentelijke duurzaamheidsteams en de inzet van de Omgevingswet voor verduurzaming.

Integrale wijkaanpak: hoe neem je stakeholders mee naar het integraal verduurzamen van de wijk?
Lisette van der Kolk en Aline te Linde (beiden TwynstraGudde)

De grote uitdaging van het aardgasvrij maken van wijken is het betrekken van zo veel mogelijk stakeholders. Dat kunnen bewoners zijn, maar bijvoorbeeld ook energiecoöperaties of VvE’s. Daarbij is er onderscheid te maken tussen huurders en particuliere eigenaren. De hoofdvraag in deze integrale wijkaanpak is: Hoe overbrug je het verschil tussen in staat zijn tot (bijvoorbeeld omdat de financiën, tijd en kennis aanwezig zijn) en het daadwerkelijk implementeren van de benodigde maatregelen?

Lisette van der Kolk en Aline te Linde gaan dieper in op deze vraag aan de hand van een praktijkvoorbeeld. De gemeente Berkelland is samen met de woningbouwcorporatie aan de slag gegaan in de wijk Neede Noord Oost. De wijk wordt in de komende jaren flink aangepakt. De wegen, het riool en verschillende woningen worden vernieuwd. De wijk kan groener, (kind)vriendelijker, duurzamer en socialer. Er is dus veel werk aan de winkel. Ook worden eerste stappen richting aardgasvrij gezet. Maar hoe doe je dat? Een energietransitie die een duurzame toekomst voor onze kinderen garandeert met tegelijkertijd genoeg aandacht voor de andere problemen die ook in de wijk spelen?

Lisette van der Kolk is adviseur duurzaamheid en gebiedsontwikkeling. Samen met overheden, bewoners, waterschappen, ondernemers en andere partijen werkt zij aan ruimtelijke duurzaamheidsopgaven of gebiedsontwikkeling.

Aline te Linde is senior adviseur waterbeheer en ruimtelijke ordening. Zij creëert beweging in inhoudelijk complexe vraagstukken met veel stakeholders, door inhoud en het samenwerkingsproces tegelijkertijd te organiseren.

Verbinden & Samenwerken in de energietransitie
Niels Vrije en Hanna Rentmeester (beiden TwynstraGudde)

Bewoners, overheden en andere partijen gaan de komende jaren met elkaar aan de slag om de ambities van de energietransitie te realiseren. Dit betekent dat verschillende mensen, met ieder een eigen blik op en ambities in de energietransitie, met elkaar gaan samenwerken. In het realiseren van deze ambities is het daarom belangrijk ook aandacht te besteden aan de manier van samenwerking. In deze workshop staan Niels Vrije en Hanna Rentmeester stil bij het contact en de manier van samenwerken tussen verschillende mensen in de energietransitie. Hoe doe je dat in de praktijk? Wat doet dat met jou? Kun je bij jezelf blijven als de ander dichterbij jou en jouw ambitie komt, of juist verdwijnt? Kun je jezelf uitnodigen, toestaan te ervaren wat er gebeurt bij jou in contact met een ander?

Ga je mee naar een plek die de moeite waard is? Daar waar de energie stroomt? Een plek van zoeken en vinden, van denken en voelen, van binnen en buiten, van ambitie én praktijk. Met wat ogenschijnlijk eenvoudige, maar fijne oefeningen word je meegenomen op een ontdekkingstocht naar jouw manier van contact en samenwerking. Vanuit daar verbind je met anderen, met de praktijk.

Niels Vrije onderzoekt in zijn werk de kracht en kwetsbaarheid van professionals. Hij is all round adviseur en omgevingsmanager, waarbij hij altijd op zoek gaat naar de constructieve dialoog.

Hanna Rentmeester houdt ervan om echte hartsverbinding te maken met mensen, zodat alles en iedereen er helemaal mag zijn. Dit doet ze bijvoorbeeld in haar werk als het gaat om leiderschapsvraagstukken of in proces- of strategisch omgevingsmanagement.

Meld je aan

Spreken bovenstaande kennissessies je aan? Meld je dan kosteloos aan voor deze inspiratiebijeenkomst via het aanmeldformulier. Hierin kun je ook aangeven aan welke twee kennissessies je graag wilt deelnemen. Een definitieve indeling van alle kennissessies per ronde maken we vlak voor de inspiratiebijeenkomst. Deze indeling mailen we een week voor de bijeenkomst, inclusief alle laatste (praktische) informatie. De inspiratiebijeenkomst vindt plaats in Blyenberg in Den Haag, Grote Markt 10.

Event informatie

Bedrijf: TwynstraGudde

Datum: 13 oktober 2022

Inschrijven voor: 13 oktober 2022

Type event: Seminar

Doelgroep: Professionals

Locatie: Den Haag