BPM the Battle

Bedrijf
Datum
02 oktober 2012
Inschrijven voor
02 oktober 2012
Type event
Seminar
Doelgroep
Geïnteresseerden
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Business Process Management (BPM) en Selfservice
We zien in de maatschappij een tendens richting het nemen van eigen verantwoordelijkheid wat betreft het zoeken naar werk, het organiseren van passende zorg en het regelen van financiële transacties. Daarbij wordt gebruik gemaakt van portalen, die vaak door de dienstverlenende partijen worden aangeboden. Hiermee kunnen de administratieve lasten sterk worden verminderd. De aandacht en middelen kunnen gericht worden op die situaties die echt aandacht nodig hebben. Meer effectieve inzet van mensen en middelen is het gevolg.

De vraag is wat BPM in relatie tot deze tendens naar meer selfservice kan betekenen. In parallelsessies gaan we in op actuele ontwikkelingen op het gebied van selfservice in genoemde sectoren. Aansluitend worden in BPM the Battle de visies op dit terrein van leveranciers van BPM oplossingen vergeleken.

Wie heeft de beste BPM oplossing?
BPM is een breed en divers vakgebied en volop in ontwikkeling. Alle grote softwareleveranciers breiden hun productportfolio op BPM terrein uit, maar ook kleinere BPM leveranciers verbeteren voortdurend hun producten en diensten. Het resultaat is dat er veel verschillende BPM Suites op de markt zijn en dat klanten slecht zicht hebben op de kansen en mogelijkheden van de verschillende hulpmiddelen. Welke oplossing is nu de beste?

Welke leveranciers doen mee?
In deze editie van BPM the Battle zullen Comm’ant, ProcessExpress (Bariumlive), Ampersand, Aquima en Mavim strijden om de gunst van het publiek. In debatvorm verdedigen de leveranciers hun visie en oplossing. The Battle start met een korte introductie en visiepresentatie per leverancier. De leveranciers verdedigen daarna hun eigen stelling en zoeken het debat met andere leveranciers over de andere stellingen.

Wie wint BPM The Battle?
Het belangrijkste is uw mening! Via stemmechanisme en Twitter (#bpmbattle) wordt uw nput gevraagd. Na de introductieronde is de eerste stemronde, daarna volgt na iedere discussie een stemming. De uiteindelijke winnaar is de leverancier die bij de eindstemming de meeste stemmen krijgt.

Battelt u mee?

Reserveer dan 2 oktober in uw agenda!
Tijd: Dinsdag 2 oktober vanaf 14.00 uur
Locatie: Ordina hoofdkantoor in Nieuwegein

Inschrijven
Inschrijven kan via onderstaande aanmeld button. Deelname aan deze Battle is kosteloos.

Event informatie

Bedrijf: Ordina

Datum: 02 oktober 2012

Inschrijven voor: 02 oktober 2012

Type event: Seminar

Doelgroep: Geïnteresseerden