Leidinggeven aan professionals? Niet doen!

Bedrijf
Datum
05 september 2012
Inschrijven voor
05 september 2012
Type event
Seminar
Doelgroep
Professionals
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Leidinggeven aan professionals? Niet doen!

"IK zal wel denken en jij moet vooral doen. IK ben daar heel goed in, mijn kennis is macht. Mensen zijn als de dood dat iemand anders net zo belangrijk wordt als zijzelf. 'Prima donna' gedrag dus, en dat is behoorlijk ouderwets.” En "Er is geen enkele vader die op een vraag van zijn zoon antwoordt: dat weet ik wel, maar dat zeg ik niet, want kennis is macht. Het rare is dat dit in een organisatie wel gebeurt."

Een van de stokpaardjes van Prof.dr.ir. M.C.D.P. (Mathieu) Weggeman, hoogleraar Organisatiekunde aan de Technische Universiteit in Eindhoven, is kennismanagement; het managen van de productiefactor kennis. Een 'gereedschap' dat, volgens hem, in ieder geval bedoeld is, om meer rendement en plezier van de factor kennis te hebben.

“Als je op een succesvolle manier leiding wil geven aan professionals en plezier wilt hebben van de deskundigheid van deze duur betaalde medewerkers, dan moet je waardering hebben voor hun vak en de uitvoering daarvan faciliteren. Dat betekent meer sturen op de collectieve ambitie en minder op basis van planning en control, en regels en procedures. Het betekent tevens: managen op output en dus respect hebben voor de professionele autonomie, maar ook assertief optreden naar mensen die niet meer zo goed zijn in hun vak en durven functioneren als hitteschild voor de bureaucratische ruis van ‘boven’.

Heeft de leidinggevende het vak niet gestudeerd of is hij of zij zelf nooit op de vloer werkzaam geweest, dan wordt het lastig om leiding te geven. Professionals hebben nu eenmaal meer respect voor iemand die uit het vak afkomstig is dan voor mensen die zoiets vaags als ‘management’ gestudeerd hebben.

PE@ConQuaestor

Management heeft alle recht om zwaar in te grijpen en op haar traditionele hiërarchische strepen te gaan staan als de deskundigheid van de professional te wensen overlaat. En daar doet zich een probleem voor, want als gevolg van de snelle technologische en sociaal-culturele ontwikkelingen en de wereldwijde concurrentie, worden we op steeds jongere leeftijd minder goed in ons vak. Dat is een droevige mededeling, maar het is helaas niet anders. Gelukkig kan er iets aan gedaan worden. De succesvolle professionele organisatie kenmerkt zich door een vage structuur en een open taakgerichte samenwerkingscultuur, waar de kenniswerkers door de toepassing van T-profielen en meester-gezel relaties state-of-the-art blijven in hun vak.

Er zijn routinematig werkende en innoverende professionals, cosmopolitisch en lokaal ingestelde professionals, jonge high potentials, productietijgers en oude meesters. Ieder van hen vereist een andere managementstijl. Leidinggeven aan professionals betekent dus ook: durven differentiëren, want niets is zo ongelijk als de gelijke behandeling van ongelijken.”

Mathieu Weggeman zal op een zeer vermakelijke manier de problematiek rondom leidinggeven aan de hand van herkenbare voorbeelden behandelen. Enerzijds vanuit het perspectief van de medewerkers, anderzijds vanuit het perspectief van de manager. Beide komen niet ‘ongeschonden’ uit de strijd!

Klik hier voor een impressie van de spreker en het onderwerp ‘Professioneel leiderschap’.

Dagvoorzitters
R.W.A. (Roy) Jap Tjoen San RA en C.H.M. (Stan) Voogd RA, beide Partner bij ConQuaestor.

Inschrijven
Om u in te schrijven voor deze PE@ConQuaestor bijeenkomst stuurt u een e-mail met uw gegevens naar PE@conquaestor.nl. U ontvangt van ons een bevestiging en een routebeschrijving retour.

Kosten
De kosten voor deze bijeenkomst bedragen € 200. Vrijgesteld van BTW.

Vragen
Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met Fransje Ottes via 030 - 2906 123.

Datum, tijd, locatie
5 september 2012, vanaf 15:30 uur
ConQuaestor
Orteliuslaan 871
3528 BE Utrecht

Event informatie

Bedrijf: ConQuaestor

Datum: 05 september 2012

Inschrijven voor: 05 september 2012

Type event: Seminar

Doelgroep: Professionals