Zomersessie Essentie van Beleid

Bedrijf
Datum
30 augustus 2012
Inschrijven voor
28 augustus 2012
Type event
Workshop
Doelgroep
Managers
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Terug naar de essentie van beleid

Gemeenten kunnen het zich niet permitteren om complexe vraagstukken te laten doorsudderen of om organisatorische keuzes langer uit te stellen. Wij geloven dat keuzes maken, bewuste rolneming en vereenvoudiging van de werkwijze kansen biedt om de toegevoegde waarde van beleid te vergroten. Dit vraagt om regie- en procescompetenties van beleidsmedewerkers, een andere dynamiek tussen politiek en ambtenaren en een andere sturing door leidinggevenden.
 
Deze zomersessie is interessant voor iedereen die verantwoordelijk is voor of een trekkende rol heeft in de veranderende beleidsopgave. Samen met collega’s van je eigen en/of andere gemeenten ga je aan de slag met een casus uit de eigen praktijk, deel je ervaringen en leer je van elkaar.
 
Doel en resultaat
In de zomersessie werken we samen de vernieuwde beleidsfunctie uit voor de specifieke situatie van de deelnemers en stellen we vast wat nodig is om tot vernieuwing te komen. Aan de hand van een praktijkcasus gaan we in op vragen als ‘hoe kan ik een beleidsmedewerker ondersteunen om meer regie te nemen in een specifiek vraagstuk?’, ‘wat vraagt dit in de aansturing door leidinggevenden?’ en ‘wat betekent dit voor de dynamiek tussen politiek en ambtenaren?’.
 
Het resultaat is dat de deelnemers bewuster positie innemen in het krachtenveld (bestuur, partners en interne spelers), waarbij de focus ligt op het komen tot verbetering in actuele vraagstukken in de samenleving. Dit leidt tot effectieve(re) medewerkers, tot een beter presterende gemeente, een tevreden bestuur en een betere positie in de samenleving.
 
Programma
09:00    Ontvangst en introductie op een zomerse en energieke locatie
10:15    Doorgronden actuele casus aan de hand van krachtenveldanalyse
12:45    Lunchlezing maatschappelijke partner over ondernemend samenwerken
14:00    Opstellen plan van aanpak: ‘Morgen ga ik…’
16:00    De nieuwe beleidsfunctie in tijden van bezuinigen
18:00    BBQ
 
Aanmelden en kosten
De kosten voor deze zomersessie bedragen € 750 per deelnemer. De zomersessie gaat door bij minimaal 10 deelnemers. Het is ook mogelijk als organisatie gezamenlijk deel te nemen. We gaan dan uit van 8 tot maximaal 14 deelnemers. Kosten zijn dan € 5.000,- voor de hele groep. Dit is inclusief de voorbereiding, begeleiding en uitwerking. We begeleiden de sessie met twee adviseurs. We verwerken de uitkomsten van de sessie in een poster, zodat verworven inzichten en afspraken niet worden vergeten.
 
Wilt u zich aanmelden voor deze werkconferentie? Dat kan! U kunt zich aanmelden via Maaike Glimmerveen (06-31943696 of via maaike.glimmerveen@hiemstraendevries.nl).

Event informatie

Bedrijf: Hiemstra & De Vries

Datum: 30 augustus 2012

Inschrijven voor: 28 augustus 2012

Type event: Workshop

Doelgroep: Managers