Zomersessie Resultaatgericht Sturen

Bedrijf
Datum
30 augustus 2012
Inschrijven voor
28 augustus 2012
Type event
Workshop
Doelgroep
Managers
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Resultaatgericht sturen voor middenmanagers

Organisatieontwikkeling kost veel energie en tijd van managers en medewerkers. Het is de vraag of iedereen nog wel op de juiste plek zit. Gesprekken hierover worden, door drukte in het dagelijks werk, in de praktijk vaak uitgesteld tot na de ‘veranderslag’. Hoe begrijpelijk en herkenbaar ook; dat is te laat! De mate waarin jouw organisatie er in slaagt haar bezuinigingsopgave te realiseren is vooral afhankelijk van de mate waarin (midden)managers in staat zijn effetieve gesprekken met hun medewerkers te voeren.
 
Doel en resultaat
Het doel van deze zomersessie van Hiemstra & De Vries is het voorbereiden van afdeling en medewerkers op de uitdagingen voor de tweede helft van dit jaar. Medewerkers zijn essentieel voor de prestaties, maar veel staat ter discussie. Andere competenties zijn nodig, taken vervallen en werkwijzes staan fundamenteel ter discussie. En zelfs ontslag lijkt een reële (of rationele!) optie om de personele taakstellingen te realiseren. Tijdens deze sessie bieden we inzichten en oefening om de gesprekken voor te bereiden en te voeren.

We helpen deelnemers om de toon en de inhoud van het gesprek aan te passen op hun doel als leidinggevende. Lastige gesprekken kun je niet uit de weg blijven gaan, maar je kunt ze wel minder lastig maken. We geven inzicht in (deel)successen en win win uitkomsten. Scherpe gesprekken voeren is niet alleen belangrijk voor de organisatie en noodzakelijk voor de leidinggevenden; wij zijn ervan overtuigd dat dit ook het meest recht doet aan de positie en persoon van de medewerker.
 
Op basis de specifieke opgave van de afdelingen, stellen we gezamenlijk vast wat nodig is om de realisatiekracht van de afdeling te vergroten. Daarbij geldt ook dat een goed gesprek duidelijkheid schept in verwachtingen. Het verbetert de werkrelatie en verhoogt het werkplezier. Als manager leer je van ervaringen van anderen en kom je beter toegerust de zomer uit.
 
Programma
Dit programma kan op twee manieren ingevuld worden. Ten eerste kunnen we intern bij jouw gemeente aan de slag om met diverse managers de gestelde doelen te realiseren. Daarvoor maken wij graag een passend aanbod. We hebben ook een beproefd dagprogramma:
09:00    Ontvangst en actieve introductie
09:30    Alternatieven voor ontslag tijdens bezuinigingsronden
10:15    Intermezzo ‘What drives people?’
11:00    Samen richting doel: formuleren doelstelling afdeling
13:00    Zomerse lunch
14:00    Kwaliteiten aan boord: formuleren capaciteiten
15:00    Oefenen met sturende (ontwikkel)gesprekken
16:30    Afsluiting en borrel
 
De zomersessie biedt handvatten om de afdeling te laten aansluiten bij de gestelde opgave. Deelnemende manager verkrijgen inzichten om in gesprek met medewerkers te sturen op resultaat. Door ervaringen te delen met elkaar komen we tot creatieve ideeën om medewerkers optimaal in te zetten en kansen te realiseren.
 
Kosten en aanmelden
De kosten voor de eendaagse zomersessie bedragen €750 per deelnemer. De zomersessie gaat door bij minimaal 10 deelnemers. Het is ook mogelijk als organisatie gezamenlijk deel te nemen. We gaan dan uit van 8 tot maximaal 14 deelnemers. Kosten zijn dan € 5.000,- voor de hele groep. Dit is inclusief de voorbereiding, begeleiding en uitwerking. We begeleiden de sessie met twee adviseurs. We streven ernaar om zoveel mogelijk praktische meerwaarde voor jou en je organisatie. De resultaten leggen we vast in een beeldverslag.
 
Wilt u zich aanmelden voor deze werkconferentie? Dat kan! U kunt zich aanmelden via Bertram van der Wal (06-2731 9355 of via bertram.vanderwal@hiemstraendevries.nl).

Event informatie

Bedrijf: Hiemstra & De Vries

Datum: 30 augustus 2012

Inschrijven voor: 28 augustus 2012

Type event: Workshop

Doelgroep: Managers