Deprivatisering lokaal sportaccommodatiebeheer

Bedrijf
Datum
29 januari 2019
Inschrijven voor
29 januari 2019
Type event
Business Course
Doelgroep
Professionals
Locatie
Amersfoort
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

“Sport speelt een belangrijke rol bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Dat blijkt uit een peiling die het sportonderzoeksinstituut Mulier Instituut heeft uitgevoerd. In de samenleving is er veel draagvlak voor sport, zeggen de onderzoekers. Kiezers vinden het belangrijk dat gemeenten sportclubs ondersteunen door sportaccommodaties te beheren en te onderhouden.” (NOS, 12 februari 2018)

Kamervragen over de rol van gemeenten beantwoordde de minister van VWS in 2016 als volgt: “Accommodatiebeleid is een verantwoordelijkheid van de gemeenten. Zij maken hierbij de afweging tussen de gekozen financiering en beheervorm en de doelen die zij hiermee willen behalen. Dat is een ingewikkelde afweging, waarin meerdere modellen en mogelijkheden een rol spelen. Er kan niet op voorhand worden gesteld dat de ene beheervorm tot meer maatschappelijke winst leidt dan de andere. Alles staat en valt wel bij een goed evenwicht tussen beide belangen. Aan de gemeenten is het dan ook om de voor- en nadelen af te wegen van de keuzes die zij maken.”  

Ben je binnen jouw gemeente verantwoordelijk voor het sportaccommodatiebeleid? Overweeg je op dit moment (de)privatisering van accommodaties? Of vind je dat binnen het accommodatiebeleid in jouw gemeente zaken anders kunnen, maar weet je niet precies wat? Dan is deze training echt wat voor jou!

In deze training gaan we in op de verschillende modellen en varianten voor de exploitatie en het beheer van sportaccommodaties en de ontwikkelingen die zich daarin voordoen . Ook nemen we je mee in een aantal inspirerende voorbeelden en gaan we zelf aan de slag met een casus.

Als aanvulling op deze training kun je als tweede dag de training ‘Tarieven en subsidies’ volgen, die specifiek ingaat op de tariefstelling van het accommodatiebeleid in jouw gemeente.

Programma

Op deze inspirerende trainingsdag gaan we aan de slag met verschillende vormen van beheer, de praktische uitwerking hiervan en de kaders waarmee we rekening moeten houden om dit een succes te maken.

Ochtend

 • Welke varianten/modellen zijn er te herkennen. Benoemen van een aantal voorbeelden die de praktische uitwerking van de varianten laten zien
 • We bespreken trends en ontwikkelingen
 • We kijken naar de juridische kaders, zoals sportbesluit en de Wet Markt en Overheid

Middag

 • We gaan aan de slag met een casus over deprivatisering van een gemeentelijke sportaccommodatie
 • We laten verschillende modellen passeren, en formuleren welke het beste toepasbaar is bij deze casus
 • We delen de ervaring uit deze casus en passen deze toe op je eigen praktijk
 • We bespreken de ingrediënten voor een implementatieplan

Wat heb je aan deze dag?

 • Je weet welke beheervormen er zijn
 • Je weet welke ontwikkelingen en afwegingen een rol spelen bij het privatiseren en deprivatiseren van sportaccommodaties
 • Je weet waar en hoe in de organisatie de juiste informatie op te halen om deze keuzes te kunnen maken
 • Je kunt met deze informatie je optimale beheermodel bepalen
 • Je weet hoe het proces te doorlopen en welke valkuilen je moet vermijden

Doelgroepen

Beleidsmedewerkers sport, beleidsmedewerkers vastgoed, afdelingshoofden verantwoordelijk voor accommodatiebeleid, sportaccommodaties & maatschappelijk vastgoed, raadsleden en bestuurders sportportefeuille.

Ontmoet Joop

Joop is senior consultant bij Hospitality Group. Joop begeleidt gemeentelijke overheden bij de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van maatschappelijk vastgoed in het algemeen en sportaccommodaties in het bijzonder. Als actief sportbeoefenaar is hij intrinsiek gemotiveerd om bij te dragen aan een optimaal sportklimaat. Begrippen als vraaggericht, efficiënt, multifunctioneel en duurzaam staan daarbij centraal.

Joop heeft een gedegen economisch-administratieve basis en een sociaal-culturele focus. Met deze bagage waakt hij in een politiek-bestuurlijke omgeving over een doelmatige inzet van maatschappelijk vastgoed in relatie tot de achterliggende beleidsdoelstellingen. Analytisch vermogen, mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden, humor en nuchterheid kenmerken hem.

Maatwerk

Wil je advies op maat, of deze training binnen je eigen organisatie volgen? Bel Joop dan op +31 (0)33 462 55 55.

Deelname

De eendaagse training vindt plaats in Amersfoort of een nader te bepalen locatie. Ontvangst is om 9.00 uur en eindigt ca. om 17.00 uur. De kosten voor deelname bedragen € 650,- voor 1 dag, € 1.100,- in totaal in combinatie met de training ‘Tarieven en subsidies’.

Event informatie

Bedrijf: Hospitality Group

Datum: 29 januari 2019

Inschrijven voor: 29 januari 2019

Type event: Business Course

Doelgroep: Professionals

Locatie: Amersfoort