Kennisoverleg accountantskantoren

Bedrijf
BDO
Datum
27 september 2017
Inschrijven voor
26 september 2017
Type event
Seminar
Doelgroep
Accountants
Locatie
Haarlem
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Waarom kennisoverleg accountantsen administratiekantoren?
U bent voortdurend op zoek naar verbeteringen en u volgt actuele ontwikkelingen op de voet. Zowel voor uw klanten als voor uw interne organisatie. Om er zeker van te zijn dat u uw klanten de beste kwaliteit levert, is het noodzakelijk om op de hoogte te zijn en te blijven van actualiteiten op financieel, juridisch en fiscaal gebied. Maar het wordt steeds moeilijker om alle ontwikkelingen op ons vakgebied bij te houden. Veranderingen gaan snel en nieuwsfeiten volgen elkaar in rap tempo op.

BDO heeft de mensen en de middelen in huis om u, zowel op het gebied van fiscaliteit als op het vlak van accountancy en juridische zaken, te voorzien van de meest actuele informatie. Wij beschikken over een landelijk en internationaal netwerk en zijn op de hoogte van nieuw ontwikkelde producten en relevante ontwikkelingen.

Onder de naam KAAK – Kennisoverleg Accountantsen AdministratieKantoren – gaan wij ook in 2017 een viertal bijeenkomsten organiseren, waarin actuele ontwikkelingen aan de orde komen en worden toegelicht. Hiermee stellen wij u in de gelegenheid om samen met ons en uw collega’s uit de branche deze actualiteiten aan de ‘KAAK’ te stellen.

Nog even ter verduidelijking: het is ons doel om uw kennis te verbreden, zodat u uw klanten nog beter kunt bedienen. Hierbij ondersteunen wij u graag. Wij richten ons hierbij op uw praktijk en uw vakgebied. De relatie tussen u en uw klant wordt daarbij door ons uiteraard ten volle gerespecteerd.

Wat is het aanbod?

  • Inzicht in de laatste ontwikkelingen op uw vakgebied.
  • Aanvulling op uw permanente educatieprogramma.
  • Deskundigen die hun ervaringen en oplossingen met u delen.
  • Vakgenoten die praktische toepassingen hanteren waar u naar zoekt.
  • Mogelijkheden om uw netwerk uit te breiden in een ongedwongen sfeer.

PE-punten
Deze bijeenkomsten worden voor leden van NBA gewaardeerd met 2 PE-punten. Ons kennisoverleg ligt op het vakgebied van accountancy, financiële en fiscale dienstverlening. Derhalve kan dit overleg in aanmerking komen voor de verplichte PE-punten/ uren. Het is echter voorbehouden aan de verantwoordelijkheid van de betrokkenen om, rekening houdend met de randvoorwaarden die door de NBA worden gesteld, vast te stellen of en in hoeverre het overleg al of niet kwalificeert. U ontvangt een bewijs van deelname van BDO als erkende PE-instelling.

Voor wie?
KAAK is bestemd voor accountants, administratieconsulenten en eenieder die werkzaam is bij kleine en middelgrote administratie- en accountantskantoren en die de behoefte heeft aan een platform om te discussiëren, te leren en te ontspannen.

Wat is het programma?
De ontbijtbijeenkomsten starten om 8.00 uur en duren tot circa 10.00 uur. Terwijl u geniet van uw ontbijt, praten wij u bij over allerlei relevante onderwerpen. Niet alleen de vaktechniek komt aan de orde, maar juist ook zaken die betrekking hebben op vaardigheden waarover een allround administratief specialist moet beschikken om de klanten zo optimaal mogelijk te kunnen bedienen. Tevens is er tijd om met collega’s van gedachten te wisselen over praktijkoplossingen.

Wat is onze rol?
BDO zal de bijeenkomsten verzorgen voor wat betreft organisatie, inhoud en catering. Dat houdt in dat wij zorgen voor deskundige sprekers die actuele onderwerpen zullen behandelen.

Wanneer en waar?

  • Woensdag 27 september 2017

BDO, Schipholpoort 20, 2034 MA Haarlem

Hoe aanmelden?
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar haarlem@bdo.nl onder vermelding van ‘deelname KAAK’.

Deelname aan deze bijeenkomsten bedraagt € 145 excl. btw voor maximaal 2 personen per kantoor. Meerdere personen per kantoor is mogelijk. De kosten bedragen dan € 50 ex. btw per persoon. Bent u zelf verhinderd, dan mag u uiteraard een vervanger sturen.

Er wordt een beperkte groep relaties voor de KAAKbijeenkomsten uitgenodigd, dus we gaan ervan uit dat uw aanmelding definitief is, zodat we niemand teleur hoeven stellen.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Ingrid Hansen via telefoonnummer 023 - 511 28 00 of mail naar ingrid.hansen@bdo.nl. Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging van deelname.

Event informatie

Bedrijf: BDO

Datum: 27 september 2017

Inschrijven voor: 26 september 2017

Type event: Seminar

Doelgroep: Accountants

Locatie: Haarlem