Accommodatiebeleid in nieuwe tijden

Bedrijf
Datum
02 februari 2017
Inschrijven voor
02 februari 2017
Type event
Seminar
Doelgroep
Geïnteresseerden
Locatie
Amersfoort
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Veranderde budgetten en visies en een veranderde samenleving als geheel vragen om een nieuwe kijk op accommodatiebeleid. Veel gemeenten voerden in de afgelopen jaren al een nieuw beleid in of troffen hiervoor voorbereidingen. Zo ook de gemeenten Landgraaf, Buren en Delft. Tijdens ons Open Atelier nemen deze gemeenten u mee in hun aanpak. Zij laten zien wat hun uitdagingen zijn en hoe zij daarmee omgaan. Een inspirerende en interactieve middag met voldoende ruimte voor uw vragen.

Programma

14.00 uur Ontvangst
14.30 uur Welkom
15.00 uur Accommodatieaanbod van gemeente Landgraaf opnieuw tegen het licht
15.25 uur De functiecirkel van gemeente Buren
15.50 uur Pauze
16.00 uur Evaluatie van het accommodatiebeleid van gemeente Delft
16.25 uur Ruimte voor vragen
17.00 uur Borrel


Accommodatieaanbod opnieuw tegen het licht

Het aantal inwoners van de gemeente Landgraaf daalt. Er is sprake van een sterke vergrijzing en een veranderende behoefte van inwoners op het gebied van cultuur sport en welzijn. Deze ontwikkelingen waren voor de gemeente aanleiding om het accommodatieaanbod opnieuw tegen het licht te houden.

Kelly Regterschot neemt ons mee in de accommodatieproblematiek in gemeente Landgraaf. Zij gaat in op de wijze waarop het accommodatiebeleid tot stand is gekomen, de oplossingsrichtingen en op de invoering van het nieuwe beleid.

Spreker: Kelly Regterschot, Wethouder Economische Zaken, Grondzaken, Accommodatiebeleid, Verkeer & Vervoer en Toerisme & Recreatie, Gemeente Landgraaf

De functiecirkel

Ook gemeente Buren heeft te maken met vergrijzing en een afnemende belangstelling voor traditionele sociaal-culturele activiteiten. Het netwerk van gemeenschapsaccommodaties staat hierdoor onder druk. De gemeente Buren nam daarom het initiatief om een accommodatiebeleid te ontwikkelen.

Jur Marringa vertelt over de achtergronden van het accommodatiebeleid, over de functiecirkel dat de gemeente Buren heeft ontwikkeld en over de toepassing ervan.

Spreker: Jur Marringa, Senior beleidsmedewerker Sociaal Domein, Gemeente Buren

Evaluatie van het accommodatiebeleid

Gemeente Delft heeft in 2011 het accommodatiebeleid grondig herzien. Als regiegemeente wil gemeente Delft samenwerking met en tussen verschillende maatschappelijke organisaties en vrijwilligers aanmoedigen en een integrale aanpak op het gebied van sport, onderwijs, cultuur, ontspanning, integratie, welzijn en zorg stimuleren.

Ad Holkers en Marcia Kats behandelen de achtergronden van het accommodatiebeleid en de onlangs uitgevoerde evaluatie van dit beleid. Zijn de doelstellingen bereikt? Zijn er verbetermogelijkheden?

Sprekers: Ad Holkers, Programmeur Maatschappelijke Voorzieningen, Gemeente Delft & Marcia Kats, Adviseur Samenleving, Gemeente Delft

Deelname

Bent u als beleidsmedewerker of bestuurder werkzaam bij een gemeente? Neem dan kosteloos deel aan het Open Atelier op donderdag 2 februari 2017 bij Hospitality Group in Amersfoort.

Event informatie

Bedrijf: Hospitality Group

Datum: 02 februari 2017

Inschrijven voor: 02 februari 2017

Type event: Seminar

Doelgroep: Geïnteresseerden

Locatie: Amersfoort