Zorgseminar

Bedrijf
BDO
Datum
23 maart 2016
Inschrijven voor
22 maart 2016
Type event
Seminar
Doelgroep
Professionals
Locatie
Assen
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

De zorg verandert nog steeds ingrijpend, zowel voor de cliënt als de zorgverlener. Maar ook in deze turbulente tijden van verandering kunt u successen boeken. Ruud Klarenbeek neemt u mee in hoe hij omgaat met het besturen van dilemma’s.

Verandering is noodzakelijk door de transities in de zorg, bezuinigingen, personeelstekorten en de vergrijzing. Oplossingen voor deze uitdagingen worden ook gezocht in vergaande samenwerking of fusie met andere instellingen. Deze veranderingen in de langdurende zorg hebben gevolgen voor (toekomstige) zorgmedewerkers. Zij krijgen andere rollen, posities, taken, competenties en (samenwerkings)relaties.

Leiding geven aan verandering
Hoe geef je als bestuur vorm aan deze ontwikkelingen? Hoe veranker je gewenste nieuwe werkwijzen in houding en gedrag bij medewerkers? Leiding geven aan de verandering vereist wezenlijk andere vaardigheden dan aan de dagelijkse zorgpraktijk. ‘Als een goed bestuur echt bestaat, dan was het wel geautomatiseerd’ is een van de beroemde uitspraken van Ruud Klarenbeek. Hoe gaat hij hier nu mee om?

Strenge wetgeving
Bestuurders en leidinggevenden hebben ook te maken gekregen met strenge wetgeving die grenzen stelt aan wat zij als topfunctionaris mogen verdienen (WNT). De wetgeving is sinds de invoering in 2013 al diverse keren veranderd. Met ingang van 1 januari 2016 gelden er nieuwe normen voor zorginstellingen op grond waarvan de klasse-indeling van een zorginstelling moet worden bepaald. Deze wetgeving zal in veel gevallen hebben geleid tot een verlaging van het bezoldigingsmaximum. Past uw instelling deze wetgeving op de juiste wijze toe?

Kortom een behoorlijk aantal ontwikkelingen, veel vragen waarop u tijdens onze seminars antwoord krijgt. Graag nodigen wij u uit om een van onze seminars bij te wonen.

Event informatie

Bedrijf: BDO

Datum: 23 maart 2016

Inschrijven voor: 22 maart 2016

Type event: Seminar

Doelgroep: Professionals

Locatie: Assen