Hoofdtraject Expeditie Ruimte – Etappe 2, Groep 2

Bedrijf
P2
Datum
22 maart 2016
Inschrijven voor
21 maart 2016
Type event
Workshop
Doelgroep
Professionals
Locatie
Limburg
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Groep 2 Hoofdtraject Expeditie Ruimte – Etappe 2
22 maart, 14 juni, 20 september, 6 december 2016

In Expeditie Ruimte – Etappe 2 gaan we verder met de ontdekkingsreis die we vorig jaar in Limburg hebben ingezet. We willen iedereen die vorig jaar mee op Expeditie is geweest dan ook uitnodigen voor het hoofdtraject van Etappe 2.

Er zijn 2 groepen, kijk even welke data het beste passen en schrijf je voor die groep in (1 of 2).

Wat is het hoofdtraject?
In het hoofdtraject zoeken we in vier bijeenkomsten (hele dagen) in 2016 verdieping en verbreding op het gedachtengoed van Expeditie Ruimte. De rode draad door de vier dagen heen is hoe je dit gedachtengoed nu echt goed implementeert in de praktijk en je dit volledig eigen kan maken. Per dag worden korte stukjes inspiratie, theorie en activerende werkvormen afgewisseld met het uitgebreid bespreken van Limburgse casuïstiek. U wordt uitgedaagd om eigen casuïstiek mee te nemen en in te brengen.

De vier dagen:
1. De lust (of last?) van samenwerken
Tijdens deze eerste dag staat centraal hoe je de samenwerking tussen verschillende partijen en bestuurslagen goed kan laten werken. We verdiepen de procesmanagementvaardigheden en kijken hoe dit uitwerkt in verschillende casussen, zoals landbouw, natuur en stedelijke ontwikkeling.

2. De netwerksamenleving
Tijdens de tweede dag focussen we ons specifiek op de samenleving en de rol en invloed van burgers. Hoe verhouden overheden zich tot burgers en hoe kan je deze groep actief betrekken in ruimtelijke opgaven?

3. Een goede raad
Tijdens de derde dag richten we ons volledig op het krachtenveld tussen het dagelijks bestuur, Raad / Staten en ambtenarij. Eerder hadden we het over de analogie met de taxichauffeur (het bestuur bepaalt het doel, de ambtenaar de route), maar hoe doe je dit nu echt in de praktijk?

4. De koek vergroten
De vierde dag staat in het teken van het verdiepen van Verbindend Onderhandelen. Wat komt er in de praktijk van terecht en herken je bij jezelf of in situaties bepaalde patronen? Aan de hand van eigen casuïstiek ga je aan de slag met Verbindend Onderhandelen 2.0. 

Groepen en begeleiding
Voor de bijeenkomsten in het hoofdtraject werken we met vaste groepen van 35 tot 40 personen. Op die manier dragen het groepsproces en het netwerk bij aan een extra verdieping van het leren. De dag zelf wordt begeleid door p2 – expeditieleiders die u nog kent van vorig jaar.

Praktische informatie
Deelname aan de vier dagen van het hoofdtraject kost u € 775,00 excl. BTW. U ontvangt hiervoor een factuur voorafgaand aan de start van de eerste dag. Het is niet mogelijk om u voor losse dagen in te schrijven. Alle bijeenkomsten vinden plaats in Limburg; de exacte locatie en andere detailinformatie ontvangt u voorafgaand aan de bijeenkomsten.

Inschrijven graag via onderstaand inschrijfformulier (alleen voor deelnemers van Expeditie Ruimte). Graag het factuuradres vermelden onder de kop opmerkingen. Uw inschrijving wordt binnen 2 werkdagen verwerkt.

Event informatie

Bedrijf: P2

Datum: 22 maart 2016

Inschrijven voor: 21 maart 2016

Type event: Workshop

Doelgroep: Professionals

Locatie: Limburg