Masterclass voor toezichthouders in de zorg

Bedrijf
Datum
22 juni 2015
Inschrijven voor
21 juni 2015
Type event
Seminar
Doelgroep
Toezichthouders in de zorg
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

De zorg verandert in rap tempo. De hervorming van de langdurige zorg moet op lange termijn bijdragen aan een betere én betaalbare zorg, dichter bij de ‘zorgconsument’.
Voor zorginstellingen leidt het echter tot een sterk veranderd speelveld. Een toegenomen aantal contractpartijen (gemeenten), budgetreductie, wijziging in de bekostigingssystematiek van de intramurale zorg, het ontstaan van een substitutiemarkt en de ‘stem van de cliënt’ die een steeds prominentere rol gaat vervullen. Bedrijfsvoering wordt daarmee steeds complexer en vraagt om duidelijke keuzes. Op welke wijze kunt u daarbij uw rol als toezichthouder in de zorg zo effectief mogelijk invullen?

Wij praten u tijdens deze masterclass bij over belangrijke ontwikkelingen in de zorgsector. Zoals het maken van markante keuzes ten aanzien van cliënten en zorgdiensten, de veranderingen in de bekostiging van de langdurige zorg en de Wmo en de impact van extramuralisering voor vastgoed. Deze kennis en ervaring geven u als toezichthouder extra bagage en helpen bij het verder invullen van uw rol naar uw Raad van Bestuur. Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen.

Programma
15.30 uur
 Ontvangst
16.00 uur Welkomstwoord door Marc Venerius RA, partner Baker Tilly Berk Almelo
16.05 uur Markante keuzes in de zorg: waar liggen kansen en waar de grootste bedreigingen? Drs. ing. Edwin Schippers MMC CMC, partner consultancy van de Adviesgroep Zorg bij Baker Tilly Berk. Edwin gaat in op het maken van markante en duurzame keuzes ten aanzien van cliënten en zorg- diensten vanuit een strategisch perspectief. Waar liggen de kansen gezien uw marktpositie, de concurrentie en de demografische ontwikkeling in uw werkgebied? Kent u de wensen van uw cliënten en heeft u zicht op het potentieel van cross selling?
16.35 uur Bekostiging op de schop
Drs. Kim Brand RA, financieel adviseur Adviesgroep Zorg bij Baker Tilly Berk. De bekostiging gaat op de schop en gaat flink veranderen in de langdurige zorg. Kim legt uit wat dit voor u als toezichthouder betekent en wat uw bijdrage kan zijn.
17.05 uur Pauze
17.25 uur Strategische uitdagingen van zorgvastgoed
Tromp Bakker is directeur van MCF, voormalig directeur van Woonzorg Nederland en vastgoed/financiering specialist. Tromp zal ingaan op de strategische uitdagingen van het zorgvastgoed in het kader van de zorgtransities. Hoe kan zorgvastgoed bijdragen aan waardecreatie voor de cliënt? Welk risico is daarbij aanvaardbaar? Wat is voor de toezichthouder nu van belang om scherp op te zijn.
17.55 uur Instrumenten voor effectief toezichthouden
Prof. dr. Kid Schwarz is hoogleraar handels- en ondernemingsrecht. Hij is als partner verbonden aan Baker Tilly Berk en lid van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg. Kid zal ingaan op de positie van de toezichthouder binnen de zorginstelling. Daarbij gaat de aandacht uit naar taak, taakvervulling en aansprakelijkheid in relatie tot nieuwe ontwikkelingen in wetgeving op het terrein van governance.
18.25 uur Afsluiting door Marc Venerius
18.30 uur Borrel en hapje
19.30 uur Afsluiting

Praktische informatie

  • Maandag 22 juni 2015, van 15.30 - 19.30 uur
  • Mooirivier Congreshotel, Oude Oever 10, 7722 VE DalfsenAanmelden voor deze masterclass
    Wilt u deze masterclass bijwonen? Meldu dan nu kosteloos aan!

Heeft u vragen?
Stuur dan een e-mail naar j.vandenberg@bakertillyberk.nl of bel naar (0546) 82 70 00.

Event informatie

Bedrijf: Baker Tilly Berk

Datum: 22 juni 2015

Inschrijven voor: 21 juni 2015

Type event: Seminar

Doelgroep: Toezichthouders in de zorg