Inkoop en management control - 16 dec

Bedrijf
Datum
16 december 2014
Inschrijven voor
15 december 2014
Type event
Seminar
Doelgroep
leveranciers
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Inkoop en management control 

Bij veel zorginstellingen ligt op dit moment de nadruk op het realiseren van besparingen. Zo ook in de care sector, waar in 2015 de budgetten verder krimpen. Het realiseren van besparingen bestaat uit twee vitale onderdelen. Om te beginnen het afsluiten van goede contracten met de leveranciers. Hier ligt een belangrijke taak voor de afdeling inkoop. Samen met de gebruikers van een product of dienst contracteren zij leveranciers. Niet iedere leverancier is even belangrijk of krijgt een vergelijkbaar contract aangeboden. Inkoop stelt voor iedere leverancier een strategie op waarbij het type contract en de looptijd ervan een uitkomst is van deze strategie. De Kraljicmatrix kan als praktisch hulpmiddel gebruikt worden om leveranciersstrategieën te ontwikkelen.

Het tweede vitale onderdeel betreft het monitoren van het gebruik van het contract. Wat heeft een instelling immers aan een goed contract als dat niet optimaal benut wordt? Bij dit tweede onderdeel zouden inkoop en control in nauwe samenwerking moeten opereren. Immers, net als inkoop (die een besparingsopdracht hebben) is ook control er bij gebaat dat besparingen gerealiseerd worden en budgetten niet overschreden als gevolg van een lage compliance. Welke control instrumenten zijn er voor instellingen beschikbaar om er voor te zorgen dat organisaties een hoge compliance realiseren (ofwel een hoge benuttinggraad van de contracten)? Op basis van praktijkvoorbeelden worden handvaten aangereikt die door iedere instelling gebruikt kunnen worden.

Aangezien dit onderwerp in de praktijk een samenspel is tussen control en inkoop ben u van harte uitgenodigd om ook de inkoper vanuit uw organisatie mee te nemen naar deze bijeenkomst. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.

Over de trainer
Jeroen Meijer is partner bij Coppa, een adviesorganisatie gespecialiseerd in inkoop in de zorg. Recent is hij gepromoveerd op Universiteit Nyenrode op het onderwerp welke management control structuren er nodig zijn om effectiviteit te realiseren bij samenwerking tussen zorgorganisaties.

Event informatie

Bedrijf: Baker Tilly Berk

Datum: 16 december 2014

Inschrijven voor: 15 december 2014

Type event: Seminar

Doelgroep: leveranciers