Verbindende control

Bedrijf
Datum
06 november 2014
Inschrijven voor
05 november 2014
Type event
Seminar
Doelgroep
Controllers, managers, bestuurders, toezichthouders, professionals
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Verbindende control

Planning & Control (p&c) betekent: welke ambities en doelen heb je als organisatie en hoe volg je/ beïnvloed je de verwezenlijking daarvan. Veel organisaties, samenwerkingsverbanden en teams worstelen daarmee. Ze maken er vaak een ‘systeem’ van met veel instrumenten en papier, moeilijk toegankelijk en weinig bruikbaar. Toezichthouders, bestuurders, managers en professionals organiseren in de praktijk op die manier hun eigen informatievoorziening, los van de p&c-cyclus. Zo ontstaan ‘gescheiden circuits’: een offciële werkelijkheid (‘bovenstromen’) en een echte werkelijkheid (‘onderstromen’). Dat is zonde van de tijd en energie die in p&c wordt gestoken en het levert onnodig negativisme op. Dat kan anders.

Het ‘systeem’ kan eenvoudiger, met minder papier en beter aansluitend bij de behoefte van de gebruikers. Die hoeven er dan niet meer hun eigen systeempjes op na te houden. Belangrijker dan het ‘systeem’ zelf is wat er met de beschikbare informatie wordt gedaan. Het goed leren communiceren over verschillen en noden, zowel bestuurlijk als op management- en werkvloerniveau, is cruciaal. Dit stelt wel (‘verbindende’) eisen aan controllers, managers, bestuurders, toezichthouders, professionals. Ook vraagt dit een andere kijk op gedrags- en cultuurverandering: minder top-down normerend hoe iedereen zich zou moeten gedragen, meer van binnenuit de ‘waan van de dag’ beïnvloedend.

Het kan zijn dat bestaande structuren en processen barrières opwerpen. Of dat het leiderschap hier en daar tekort schiet. Vaak komen we nog een ouderwetse, naar binnen gerichte visie op planning & control tegen. terwijl de huidige tijd een toenemende samenwerking met burgers, bedrijven en andere organisaties te zien geeft. De eigen organisatie intern de maat nemend is dan niet meer toereikend. Er is een intern èn extern ‘Verbindende control’ nodig. In dit seminar, verzorgd door mr. dr. Harrie Aardema, onderzoeken we wat er nodig is voor zo’n ‘Verbindende control’. We staan stil bij enkele actuele inzichten over planning & control, leiderschap & cultuur en organisatieontwikkeling in hun onderlinge samenhang. Ook verkennen we samen met u hoe u deze inzichten in uw dagelijkse praktijk kunt toepassen.

Over de trainer
Harrie Aardema is adviseur en was van 2005 tot 2014 hoogleraar ‘publiek management, in het bijzonder in relatie tot vernieuwingen in organisatie en bedrijfsvoering’ aan de open Universiteit Nederland. Hij heeft meerdere boeken en tientallen artikelen over deze materie geschreven. Na afloop van het seminar ontvang je het boek “Stille waarden” van zijn hand.

Event informatie

Bedrijf: Baker Tilly Berk

Datum: 06 november 2014

Inschrijven voor: 05 november 2014

Type event: Seminar

Doelgroep: Controllers, managers, bestuurders, toezichthouders, professionals