Kansen voor publiek-private samenwerking

Bedrijf
Datum
05 november 2014
Inschrijven voor
04 november 2014
Type event
Seminar
Doelgroep
Professionals
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Online Learning en Massive Open and Online Courses (MOOCs) boren een nieuwe wereldmarkt aan en zorgen voor een revolutie in het Hoger Onderwijs. Wat betekent deze trend voor de universiteiten, hoge scholen en het bedrijfsleven in Nederland en hoe anticiperen bestuurders op deze trend?De Nederlandse prestaties op het gebied van een leven lang leren blijven al lange tijd achter bij de ambities, terwijl de urgentie ervan alleen maar groter wordt.

De adviescommissie ’Flexibel Hoger Onderwijs voor Werkenden’, onder leiding van de heer Alexander Rinnooy Kan, heeft in maart 2014 advies uitgebracht over maatregelen ter versterking van de flexibiliteit en vraaggerichtheid van het hoger onderwijs voor de volwassen beroepsbevolking. 

De heer Alexander Rinnooy Kan geeft tijdens het Onderwijsdiner Online Leren en MOOCs op 4 juni 2014 een presentatie over het advies en de voorgestelde maatregelen op het gebied van Online Leren en MOOCs. Vervolgens discussiëren wij over de kansen en mogelijkheden voor zowel bedrijfsleven als hoger onderwijs. Deze avond is bestemd voor bestuurders en CFO's van onderwijsinstellingen en bedrijfsleven.

Vragen en aanmeldingen
Wilt u dit diner bijwonen of heeft u nog vragen over het onderwijsdiner op 4 juni 2014, neem dan contact op met Astrid van Noortwijk,astrid.van.noortwijk@conquaestor.nl, 030 290 6178 of 06 531 620 75.

Datum, tijd
Woensdag 4 juni  2014, ontvangst om 17.30 uur

Locatie
Amsterdam, filmmuseum EYE 

Programma

17.30 uur    
Ontvangst deelnemers

18.00 uur    
Opening Onderwijsdiner MOOCs - ConQuaestor

18:10 uur    
Presentatie door de heer Alexander Rinnooy Kan over ‘De urgentie van Flexibel Hoger Onderwijs voor volwassenen’.  Welke conclusies heeft de adviescommissie getrokken en welke pilots en maatregelen kunnen worden geïnitieerd op het gebied van  Online Learning, MOOCs en publiek-private samenwerking?

19.00 uur
Diner en tijdens het diner discussie en brainstorm over mogelijke pilots, experimenten en maatregelen. Welke kansen en uitdagingen bieden deze  het Bedrijfsleven en het Hoger Onderwijs in de komende jaren?  Welke verdienmodellen zijn er denkbaar voor MOOCs?

21:30 uur
Samenvatting discussie en afsluiting

Event informatie

Bedrijf: ConQuaestor

Datum: 05 november 2014

Inschrijven voor: 04 november 2014

Type event: Seminar

Doelgroep: Professionals