HR-Circle Rotterdam

Bedrijf
BDO
Datum
28 november 2013
Inschrijven voor
27 november 2013
Type event
Seminar
Doelgroep
Professionals
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

HR-Circle Rotterdam

28 november 2013
Locatie : Rotterdam

BDO Rotterdam organiseert in november een ontbijtbijeenkomst waarbij in wordt gegaan op een aantal actuele HR-onderwerpen.
Tijdens deze bijeenkomst:

 • komt u in contact met collega P&O’ers uit vele bedrijfstakken
 • krijgt u inzicht in de laatste ontwikkelingen op uw vakgebied
 • leert u van ervaringen en oplossingen van deskundige sprekers
 • krijgt u de mogelijkheid tot het uitwisselen van ervaringen
 • bieden wij u de gelegenheid tot netwerken.

Ontslagrecht

De afgelopen jaren zijn er diverse pogingen geweest om het ontslagrecht te hervormen. Deze plannen werden uiteindelijk nooit doorgevoerd. Op 11 april 2012 heeft het kabinet Rutte II een sociaal akkoord gesloten met de werkgevers- en werknemersorganisaties. Alhoewel diverse wijzigingen die in het sociaal akkoord zijn voorgesteld de eindstreep niet zullen halen, lijkt het onvermijdelijk dat het ontslagrecht zal gaan

veranderen. Maar wat gaat er nu veranderen en wat zijn de gevolgen van deze veranderingen? Mark van der Velden, arbeidsjurist, zal dit onderwerp nader aan u toelichten.

Pensioen, wat betekenen de AOW- en pensioenwijzigingen voor u als werkgever?

De overheid is voornemens veel te wijzigen op het gebied van de AOW en pensioen. Buiten het feit dat deze wijzigingen een complexe materie zijn en één van de kostbaarste arbeidsvoorwaarden, lijkt het nu ook zijn standvastigheid te verliezen. De AOW- en pensioenleeftijd worden verhoogd, opbouwpercentages pensioen worden verlaagd en de pensioenfondsen gaan korten. In 2013 en 2014 zal zeker 70% van de huidige pensioenregelingen aangepast (moeten) worden. Expliciet wordt stilgestaan bij de wijzigingen op het gebied

van pensioen en AOW en welke risico’s werkgevers kunnen lopen. Wat kunt u verwachten:

 • Nadere uitleg van het pensioenakkoord
  - wijzigingen AOW- en pensioenleeftijd
  - wijzigingen pensioenopbouw
 • Anticiperen van de ondernemer op de aangekondigde wijzigingen.

Dit alles wordt uitvoerig toegelicht door Kees de Graaf, pensioenconsultant.


Fiscaliteiten

De fiscale aspecten van bovengenoemde onderwerpen worden deskundig toegelicht door mr. Robin Schalekamp, partner Adviesgroep Loon- en Premieheffing. Daarnaast zal worden ingegaan op de loonbelastinggevolgen voor uw werknemers in 2014 naar aanleiding van afgelopen Prinsjesdag. Kortom: Het belooft een boeiende en interactieve sessie te worden.

Programma 28 november 2013

07.45 uur - Ontvangst met koffie of thee en een ontbijt
08.00 uur - Start van het eerste deel van de presentatie
08.45 uur - Pauze
09.00 uur - Start van het tweede deel van de presentatie
10.00 uur - Afsluiting

Locatie

BDO
K.P. van der Mandelelaan 40
3062 MB Rotterdam

Aanmelden

Deelname aan de HR-Circle is kosteloos.

Uiteraard staat het u vrij om een relatie te introduceren. Aanmelden kan via het online aanmeldformulier. Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging.

Meer informatie

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neemt u dan contact op met Marian van Looy op telefoonnummer

(010) 242 46 00.

Event informatie

Bedrijf: BDO

Datum: 28 november 2013

Inschrijven voor: 27 november 2013

Type event: Seminar

Doelgroep: Professionals