HR-Circle Amstelveen-Haarlem

Bedrijf
BDO
Datum
09 oktober 2013
Inschrijven voor
08 oktober 2013
Type event
Seminar
Doelgroep
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

De tweede bijeenkomst van de HR-Circle Amstelveen-Haarlem staat in het teken van de recentelijke ontwikkelingen op het gebied van pensioenen en ontslagrecht. 

Tijdens deze bijeenkomst:

 • komt u in contact met collega P&O-ers uit vele bedrijfstakken;
 • krijgt u inzicht in de laatste ontwikkelingen op uw vakgebied;
 • leert u van ervaringen en oplossingen van deskundige sprekers;
 • krijgt u de mogelijkheid tot het uitwisselen van ervaringen;
 • bieden wij u de gelegenheid tot netwerken.

Programma

Ontslagrecht

De afgelopen jaren zijn er diverse pogingen geweest om het ontslagrecht te hervormen. Deze plannen werden uiteindelijk nooit doorgevoerd. Op 11 april 2012 heeft het kabinet Rutte II een Sociaal Akkoord gesloten met de werkgevers- & werknemersorganisaties. Alhoewel diverse wijzigingen die in het Sociaal Akkoord zijn voorgesteld de eindstreep niet zullen halen, lijkt het onvermijdelijk dat het ontslagrecht zal gaan veranderen. Maar wat gaat er nu veranderen en wat zijn de gevolgen van deze veranderingen? 
Daphne van Zelst, arbeidsjurist, zal dit onderwerp nader aan u toelichten.

 

Pensioen, wat betekenen de AOW- en pensioenwijzigingen voor u als werkgever
De overheid is voornemens veel te wijzigen op het gebied van de AOW en pensioen. Buiten het feit dat deze wijzigingen een complexe materie zijn en één van de kostbaarste arbeidsvoorwaarden, lijkt het nu ook zijn standvastigheid te verliezen. De AOW- en pensioenleeftijd worden verhoogd, opbouwpercentages pensioen worden verlaagd en de pensioenfondsen gaan korten. In 2013 en 2014 zal zeker 70% van de huidige pensioenregelingen aangepast (moeten) wor5den. Expliciet wordt stilgestaan bij de wijzigingen op het gebied van pensioen en AOW en welke risico’s werkgevers kunnen lopen.

Wat kunt u verwachten?

 • Nadere uitleg van het pensioenakkoord:

      a. wijzigingen AOW- en pensioenleeftijd;

      b. wijzigingen pensioenopbouw.

 • Anticiperen van de ondernemer op de aangekondigde wijzigingen.

  Dit alles wordt uitvoerig toegelicht door Michel van der Zwan, pensioenconsultant.

Fiscaliteiten
De fiscale aspecten van bovengenoemde onderwerpen worden deskundig toegelicht door
Mr. Renzo van der Ham, partner Adviesgroep Loon- en Premieheffing.
Kortom: het belooft een boeiende en interactieve sessie te worden. 

07.45 uur  Ontvangst met koffie of thee en een ontbijt.
08.00 uur  Start van het 1e deel van de presentatie.
08.45 uur  Pauze
09.00 uur  Start van het 2e deel van de presentatie.
10.00 uur  Afsluiting

Locatie

BDO Amstelveen
Krijgsman 9
1186 DM Amstelveen

Aanmelden

Deelname aan de HR-Circle is kosteloos. Uiteraard staat het u vrij om een relatie te introduceren. Aanmelden kan via het online inschrijfformulier. Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging.

Meer informatie

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neemt u dan contact op met Ingrid Hansen op telefoonnummer(020) 543 21 00 of via e-mail.  

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neemt u dan contact op met Ingrid Hansen op telefoonnummer(020) 543 21 00 of via e-mail.  

Event informatie

Bedrijf: BDO

Datum: 09 oktober 2013

Inschrijven voor: 08 oktober 2013

Type event: Seminar

Doelgroep: