Getting Your Data in Control

Bedrijf
EY
Datum
24 april 2013
Inschrijven voor
23 april 2013
Type event
Workshop
Doelgroep
Professionals
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Op woensdag 24 april 2013 vindt bij Ernst & Young Amsterdam de round table “Getting your data in control (pdf, 1mb)” plaats.

Tijdens deze  round table besteden we  aandacht aan de Solvency II vereisten met betrekking tot data kwaliteit en data goverance, hetgeen minimaal van belang is voor verzekeraars die een intern model ontwikkelen. Maar ook voor verzekeraars die de standaard formule toepassen is data kwaliteit en –governance van belang. Ook gaan we in op hoe de vereisten op een praktische en pragmatische wijze in uw organisatie toe te passen. De round table is geheel gericht op inspiratie en interactie met als doel om u nieuwe inzichten over de toekomstige ontwikkelingen rond Solvency II mee te geven. Wij leiden de diverse onderwerpen binnen dit thema kort in en vervolgens discussiëren we graag met u verder door het poneren van stellingen en vragen.

Doelgroep
De round table is bestemd voor Solvency II projectleiders en programmamanagers en verantwoordelijken voor data kwaliteit en governance. Ook is de round table interessant voor financieel directeuren, directeuren operations en risk managers van middelgrote verzekeraars.

Programma
Op woensdag 24 april a.s. ontvangen wij u graag om 13.30 uur op ons kantoor gelegen aan de Antonio Vivaldistraat 150 in Amsterdam. Het inhoudelijke programma start om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 17.15 uur waarna we afsluiten met een borrel.

13.30 uur:
Ontvangst

14.00 uur:
Welkom door Paul de Beus, partner en Solvency II Taskforce leader

14.05 uur:
Inleiding en overzicht actuele ontwikkelingen door Paul de Beus

Paul de Beus zal de middag inleiden met de actuele ontwikkelingen op het gebied van Solvency II, zoals de tijdslijnen, de parallel run en ORSA dry run van DNB.

14.15 uur:
“Update Long Term Guarantee Impact Assessment” door Bouke Evers, Senior Advisor Ernst & Young Actuarissen BV

De LTGA van begin 2013 heeft veel gevergd van deelnemende verzekeraars, gezien het grote aantal verschillende scenario's dat diende te worden doorgerekend, waarbij verschillende berekeningsdata moesten worden gehanteerd. Hoe speelt u als verzekeraar in op dergelijke exercities, en tegen welke data problemen loopt u aan? Heeft u alle data beschikbaar, die benodigd is voor de door EIOPA voorgeschreven berekeningen, en in hoeverre zijn handmatige bewerkingen benodigd?

14.30 uur:
“Data kwaliteit: eisen en aanpak” door Otto Teule, Senior Manager IT Risk Advisory Ernst & Young

Besproken zal worden welke eisen Solvency II stelt aan datakwaliteit en hoe deze eisen zich verhouden tot de eisen die bijvoorbeeld in het kader van de jaarrekeningcontrole worden gesteld. Vervolgens komt aan de orde welke concrete maatregelen getroffen moeten worden om aan de Solvency II eisen te voldoen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden (van EY en van de deelnemers) wordt duidelijk hoe de praktische invulling eruit ziet.

15.15 uur:
Pauze

15.30 uur:
“Hoe data kwaliteit in uw processen in te bedden” door Jacco Jacobs, Senior Manager IT Risk Advisory Ernst & Young

Een gedegen datakwaliteit aanpak voor Solvency II start met het monitoren van de kwaliteit van de belangrijkste data en datastromen. In deze presentatie wordt ingegaan op de wijze waarop u de technische en functionele kwaliteit van uw data kunt meten, de juiste opvolging aan geconstateerde fouten kunt geven, een strategie kunt definiëren voor het effectief schonen van data en kwaliteitsmonitoring op continue basis in uw organisatie kunt inbedden. Op basis van concrete voorbeelden en ervaringen van Ernst & Young in de verzekeringensector (o.a. Quinto) wordt getoond hoe u uw Solvency II data 'in control' kunt krijgen.

16.15 uur:
“Hoe kunnen reportingsystemen data kwaliteit en –governance ondersteunen” door Bart ter Huurne Senior Manager Performance Improvement Ernst & Young Advisory

De rapportages die u in de toekomst moet op leveren aan de toezichthouder zullen betrouwbaar en juist moeten zijn. Ook voor de rapportages kunnen dus eisen gesteld worden aan de kwaliteit van de data. In deze sessie gaat Bart ter Huurne in hoe reporting systemen uw externe en interne rapportageprocessen kunnen ondersteunen en hoe u hiermee ook betrouwbaarheid van de cijfers kunt realiseren.

17.00 uur:
Afsluiting door Paul de Beus

17.15 uur:
Borrel

Aanmelden
U kunt zichzelf of uw collega verantwoordelijk voor datamanagement aanmelden door een mail te sturen naar liesbeth.zwierenberg@nl.ey.com . Een week voorafgaand aan de round table ontvangt u van ons een bevestiging.

Event informatie

Bedrijf: EY

Datum: 24 april 2013

Inschrijven voor: 23 april 2013

Type event: Workshop

Doelgroep: Professionals