Diensten

KplusV initieert, adviseert, verbindt en realiseert. Je vindt ons in de rol van adviseur, kwartiermaker, onderzoeker, programmamanager of gids. We werken in multidisciplinaire teams aan opdrachten op het gebied van:

Ondernemen, innoveren en groeien
We adviseren start-ups, groeiondernemers en mkb'ers. Bij het maken van hun businessplannen, maar ook bij hun zoektocht naar strategische partners, management en organisatieontwikkeling.

Financieren
Bedrijven en overheden begeleiden we bij het vinden van gezonde investeringsmogelijkheden. Bijvoorbeeld via informal investing, corporate venturing en revolverende fondsen.

Ecosystemen en publiek-private samenwerkingen
KplusV is marktleider in het bedenken, initiëren, opzetten en uitbouwen van regionale en thematische innovatienetwerken. Zoals MedtechPartners, The Start-Up Network Amsterdam, Breaking Financial Barriers en Stichting kiEMT.

Transformatie publieke organisaties
Publieke organisaties bieden we oplossingen voor hun continue uitdagingen. Denk aan decentralisaties, samenwerkingen, organisatie- en beleidsvraagstukken, en onderzoeken.

Sociale economie
KplusV zet zich in voor de vraagstukken van (semi-)overheden en bedrijfsleven over onder meer werk en inkomen, regionale werkbedrijven en sociaal ondernemerschap. 

Duurzame economie en leefomgeving
We gaan aan de slag met strategische en organisatievraagstukken over onze leefomgeving. Van de circulaire economie tot afval- en grondstoffenbeleid. Van doorlichtingen bij buitendiensten tot duurzaamheidsbeleid voor gemeenten.