Cultuur

De kernwaarden van Atos Consulting zijn de leidraad van ons handelen. Ook zeggen deze iets over wie we zijn, waar we voor staan, wat we van elkaar verwachten en wat onze klanten van ons mogen verwachten.

Atos Consulting staat voor:

Een cultuur die verbindt,
met voldoende ruimte voor verscheidenheid.
Een cultuur die veel waarde hecht aan respect geven,
eigenaarschap nemen en samen excelleren.
 

Respect geven

Consultants van Atos zijn open, integer en tonen respect, vinden het prettig feedback te geven en te krijgen, omdat het hen beter maakt. Bij Atos Consulting wordt er samengewerkt aan een cultuur van gelijkwaardigheid, continue verbeteren en het tonen van waardering. Respect geven resulteert in respect krijgen. Natuurlijk zijn we zakelijk ingesteld en zoeken we voortdurend naar kansen. Dit mag echter nooit ten koste gaan van onze integriteit en professionaliteit. Ook als dit betekent dat er op korte termijn geen rol voor Atos Consulting is weggelegd. We weten namelijk dat respect het vertrouwen versterkt en zorgt voor een sterke lange termijnrelatie met klanten. 

Eigenaar voelen

Elke consultant voelt zich verantwoordelijk voor het bedrijfsresultaat. Dit geldt voor iedereen binnen de organisatie op ieder niveau. We richten ons allemaal op het signaleren en benutten van kansen. Consultants van Atos tonen ondernemerschap en voelen zich verbonden met de toekomst, zowel binnen de organisatie als in relatie tot klanten. Wij vinden het belangrijk dat onze consultants van a tot z verantwoordelijkheid nemen. Zij leveren wat ze beloven en staan voor het resultaat. Daarin bieden we veel vrijheid en beseffen dat hierbij ook het nemen van verantwoordelijkheid hoort.

Samen excelleren

Een consultant van Atos Consulting heeft de intrinsieke motivatie om succesvol te zijn. Goed is niet goed genoeg. Klanten mogen verwachten dat Atos verder gaat waar zij stoppen. Verwachtingen overtreffen dat is excelleren en dat is wat we doen. Onze medewerkers vullen elkaar aan, versterken elkaar en creëren samen synergie. Atos consultants halen het beste in elkaar naar boven en ondersteunen elkaar als het nodig is ook al zijn we druk.