Business Case Nieuw Dierenpark Emmen

Twynstra Gudde heeft in opdracht van de gemeenteraad van Emmen de haalbaarheid onderzocht van het geplande nieuwe dierenpark aan de rand van het centrum.

Rapporten