Zorgstudie: Zorg een Groot Goed

Het Nederlandse zorgsysteem garandeert een minimumkwaliteit van zorg, maar stimuleert kwaliteitsverbetering onvoldoende.

Rapporten