What Customers Really Want

Telecomproviders doen er verstandig aan zich het komende decennium te focussen op de behoeften van hun klanten. Als zij dit niet doen, wordt hun concurrentiepositie (verder) ondermijnd.

Rapporten