Commissarissenonderzoek 2011

Grant Thornton

De Raad van Commissarissen (RvC) van Nederlandse bedrijven en organisaties neemt in het kader van de professionaliseringsslag bij dit orgaan een steeds actievere houding aan.

Rapporten