ICT Barometer Conjuctuur en Bestedingen 2011

EY

Zowel kleine als middelgrote bedrijven gaan de komende 12 maanden meer investeren in ICT.

Rapporten