Eindevaluatie Subsidieregeling Emancipatieprojecten

Ecorys

Ecorys heeft in opdracht van de Directie Emancipatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de Eindevaluatie projecten Subsidieregeling Emancipatieprojecten uitgevoerd.

Rapporten