The Chief Marketing Officer Imperative

Boston Consulting Group

Meer dan de helft van de marketing executives zegt dat zij vaak problemen ondervinden bij de integratie van nieuwe digitale media in hun marketingmix en het aansturen van de toegenomen complexiteit.

Rapporten