Creating People Advantage 2010

Boston Consulting Group

Nu de recessie ten einde loopt zijn talentmanagement, leiderschapsontwikkeling, werknemer-betrokkenheid en strategische personeelsplanning belangrijker dan ooit om de komende jaren succesvol te zijn

Rapporten