The 2010 Global Innovation 1000

Booz & Company

Na jaren van gestaag groeiende uitgaven aan research & development (R&D), zijn de innovatiebudgetten van de grote ondernemingen wereldwijd vorig jaar voor het eerst geslonken.

Rapporten