IT Governance Study 2009

Arthur D. Little

De studie van Arthur D. Little laat zien dat 40% van de CEO’s en CIO’s het IT bestuur wil reviseren. 39% van de CEO’s en 44% van de CIO’s zijn niet tevreden met hun IT bestuur.

Rapporten