IBR2014 - Women in Business

Grant Thornton

Het aantal vrouwen in ‘de top’ van het bedrijfsleven stagneert.

Rapporten