Impactanalyse 4e Europese Spoorwegpakket

Twynstra Gudde heeft, in opdracht van de Federatie van Mobiliteitsbedrijven Nederland* (FMN), en samen met decentrale overheden een analyse uitgevoerd naar de impact van het Vierde Spoorpakket op het

Rapporten