Aanbevelingen voor Beter OV in Randstad

Strategy Development Partners

Dit rapport is het resultaat van een brede samenwerking van het Rijk, vervoerders (met name NS en RET) en decentrale overheden in opdracht van het OV-bureau Randstad en ondersteund door adviesbureau

Rapporten