Het Sociale Hart van Zakelijk Nederland

Gupta Strategists

De voorgenomen versobering van de AWBZ gaat een grote impact hebben op de koopkracht van ouderen.

Rapporten