Nederlands Vestigingsklimaat 2012

EY

Nederland is steeds aantrekkelijker voor buitenlandse investeerders. Het aantal buitenlandse investeringsprojecten in Nederland is gestegen van 115 naar 170: een toename van 48%.

Rapporten