Global Topics Inside Africa

Het inkomen per hoofd van de bevolking in Afrika stijgt de komende twaalf jaar met 50 procent. Daarnaast zal de economie in de sub-Sahara landen tussen 2011 en 2016 groeien met 5,4 procent.

Rapporten