Finestri

Adres - en contactgegevens van Finestri. Neem contact op met Finestri via telefoon of email.
Finestri - Contact | Consultancy.nl

Finestri | Contact

Finestri - Contact | Consultancy.nl
Bedrijfsprofiel van Finestri: een overzicht van Finestri nieuws, interviews, vacatures en stages, events, rapporten en contactgegevens.
Finestri | Consultancy.nl

Finestri

Finestri

Subsidies en fondsen zijn onderschatte middelen om projecten te realiseren. Toch blijven deze mogelijkheden vaak onbenut; soms uit onwetendheid, soms uit angst voor het proces van subsidieaanvragen en fondsenwerving.

Finestri helpt u pro actief de voor u relevante subsidiekansen te signaleren en te benutten. Het gaat ons daarbij vooral om  het realiseren van de kansen.  Aanvragen kan iedereen, maar daadwerkelijk zorgen dat de subsidies echt worden toegekend vraagt een zorgvuldige registratie en verantwoording. Wij nemen u deze zorg uit handen.

Als onderdeel van Van Lente & De Vos hebben we veel ervaring met subsidiëring van continu verbeter-, en opleidingstrajecten. Maar ook op andere terreinen hebben we ruime ervaring. Ons uitgangspunt is altijd uw doelstelling.

Subsidiemanagement
Er zijn vele subsidieregelingen, op zowel Europees, nationaal als regionaal niveau. Maar van welke regelingen kunt u gebruik maken? En hoe? Omdat subsidie in bijna alle gevallen moet worden aangevraagd voordat u kosten gaat maken is het van groot belang om subsidiekansen tijdig te signaleren. Daarnaast is het verstandig om een goede kosten/baten afweging te maken voordat daadwerkelijk een subsidieaanvraag wordt opgesteld.

Het tijdig signaleren en realiseren van subsidiekansen vraagt om een gedegen subsidiemanagement. Finestri kan u hierbij ondersteunen, van A tot Z. Ontzorgen en ontlasten. Onze dienstverlening is er op gericht de slaagkans zo hoog mogelijk te maken en de eenmaal toegezegde subsidies maximaal te realiseren.

Onze werkwijze kent de volgende fasen :

  • Identificatie: Proactief en tijdig signaleren van subsidiekansen leidend tot gedegen inzicht in uw subsidiemogelijkheden
  • Aanvragen: Vertalen van projectplannen in subsidieaanvragen leidend tot goede subsidieaanvragen
  • Realisatie: Opzetten van adequate projectstructuur en administratieve organisatie resulterend in maximale uitbetaling van subsidiegelden                           

Voor deze dienstverlening hanteren wij verschillende vergoedingsvormen, variërend van een succesfee tot urenvergoeding.

Bedrijfsinformatie van Finestri: diensten, hoofdkantoor, aantal medewerkers en overige bedrijfsgegevens van Finestri op Consultancy.nl.
Finestri - Bedrijfsinformatie | Consultancy.nl

Finestri | Bedrijfsinformatie

Finestri Nederland

Diensten
:
Hoofdkantoor
:
Aantal medewerkers
:
Website
:
Een overzicht van de social media accounts van Finestri op LinkedIn, Twitter, Facebook, Google+, YouTube en Instagram.
Finestri - Social Media | Consultancy.nl

Finestri | Social Media

Werken bij Finestri: Kom meer te weten over een carrière bij Finestri en ontdek hoe het is om voor Finestri te werken.
Finestri - Werken bij | Consultancy.nl

Finestri | Werken bij

Finestri - Werken bij | Consultancy.nl

Finestri |