CAK

Adres - en contactgegevens van CAK. Neem contact op met CAK via telefoon of email.
CAK - Contact | Consultancy.nl

CAK | Contact

CAK - Contact | Consultancy.nl
Bedrijfsprofiel van CAK: een overzicht van CAK nieuws, interviews, werken bij, contactgegevens en overige informatie op Consultancy.nl.
CAK | Consultancy.nl

CAK

CAK

Het CAK is een uitvoeringsorganisatie die betrouwbaarheid, menselijkheid en professionaliteit als de peilers van haar dienstverlening heeft benoemd. Wij dragen de verantwoordelijkheid voor een goede uitvoering van diverse financiële en administratieve regelingen voor zorg en welzijn in het publieke domein. Wij doen dit zorgvuldig, betrouwbaar en transparant. En altijd met onze klant in het hart van onze dienstverlening. In ons werk stimuleren wij dat jij het initiatief neemt, kennis deelt, resultaatgericht werkt en toegankelijk bent voor iedereen.

Dagelijks zijn wij bezig met drie hoofdtaken. De eerste is het vaststellen, opleggen en incasseren van de wettelijk verplichte eigen bijdragen voor geleverde zorg (AWBZ, Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en WMO, Wet Maatschappelijke Ondersteuning ). De tweede betreft het bepalen en uitbetalen van een Compensatie van het eigen risico (Cer) of een tegemoetkoming voor extra kosten als gevolg van chronische ziekte of handicap (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten). Onze derde taak is financiering van de instellingen die AWBZ-zorg verlenen.

Bedrijfsinformatie van CAK: diensten, hoofdkantoor, aantal medewerkers en overige bedrijfsgegevens van CAK op Consultancy.nl.
CAK - Bedrijfsinformatie | Consultancy.nl

CAK | Bedrijfsinformatie

CAK Nederland

Diensten
:
Hoofdkantoor
:
Aantal medewerkers
:
Website
:
Een overzicht van de social media accounts van CAK op LinkedIn, Twitter, Facebook, Google+, YouTube en Instagram.
CAK - Social Media | Consultancy.nl

CAK | Social Media

Werken bij CAK: Kom meer te weten over een carrière bij CAK en ontdek hoe het is om voor CAK te werken.
CAK - Werken bij | Consultancy.nl

CAK | Werken bij

CAK - Werken bij | Consultancy.nl

CAK |