Yvon ten Brummelhuis naar managementbureau BMC

21 december 2010 Consultancy.nl
Profiel
Meer nieuws over

Mevrouw drs. Y.J.M. (Yvon) ten Brummelhuis MSM treedt per 1 januari 2011 in dienst bij BMC Advies | Management. Yvon ten Brummelhuis wordt bij BMC senioradviseur/ senioronderzoeker Jeugdzorgbij het adviesbureau. In deze functie zal zij intensief betrokken zijn bij alle ontwikkelingen binnen de jeugdzorg.

Yvon ten Brummelhuis (54) werd in 2008 lid van de Raad van Bestuur van Stichting Zonnehuizen in Zeist, een landelijk werkende organisatie voor geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Daarvoor werkte zij onder meer als voorzitter Raad van Bestuur bij Stichting Bronlaak-Heimdal in Oploo.

Gedurende de jarenlange ervaringen als professional en bestuurder in de gehandicaptenzorg en op de  grensvlakken naar psychiatrie en onderwijs, is ze altijd bezig geweest met professionalisering, organisatieontwikkeling, het optimaliseren van de kwaliteit van de zorg en het ontwikkelen van maatschappelijk ondernemerschap.

BMC levert onderscheidende bijdragen aan de kwaliteit en professionaliteit van de publieke sector. Door spraakmakende en toonaangevende advisering. Door motiverend en richtinggevend management. En door concrete en krachtdadige beleidsadvisering. Voor overheden, zorg-, onderwijs- en welzijnsinstellingen, woningcorporaties en andere organisaties met publieke taken.