Watson Wyatt: minder ontslagen in 2010

10 november 2009 ManagersOnline

Uit onderzoek van Watson Wyatt onder meer dan 700 Europese bedrijven blijkt dat 47 procent van de bedrijven de afgelopen zes maanden werknemers heeft ontslagen; 30 procent verwacht dit de komende zes maanden te doen. Zo’n 60 procent van de bedrijven kende het afgelopen half jaar een personeelsstop, slechts 38 procent verwacht die in stand te houden.

Echter, het patroon verschilt per land. Zo denkt 45 procent in landen als Ierland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk dat de reductie van vast personeel de komende zes maanden zal doorgaan. Uit het onderzoek blijkt eveneens dat een hoog percentage (40 tot 45 procent) van bedrijven in bepaalde sectoren verwacht nog werknemers te moeten ontslaan. Dit zijn met name de auto-industrie, financiële dienstverlening en telecommunicatie. Daarentegen blijken de energie en farmaceutische industrie relatief veilige havens voor werknemers.

Salarissen ontdooien

Salarisbevriezingen beginnen ook te ontdooien. In een zelfde onderzoek van adviesbureau Watson Wyatt uit juni, gaf 70 procent aan salarissen te bevriezen. Nu is het percentage dat een salarisbevriezing kent, of dit de komende twaalf maanden verwacht te doen, gedaald tot 57 procent. Van de 47 procent van de organisatie die een salarisbevriezing kennen, hebben vier van de tien bedrijven nog niet besloten of ze deze in 2010 gaan opheffen of niet. De snelheid en diepte van de crisis kenmerkt zich in de mate waarin ontslagen en salarisbevriezingen zijn toegepast, maar de gangbaarheid van deze maatregelen lijken in 2010 aanzienlijk af te nemen, zegt Sven Slavenburg, Practice Leader Human Capital Consulting bij Watson Wyatt.

Herstructurering

Eén gevolg van de recessie is de wijdverspreide bedrijfsherstructurering. Het afgelopen half jaar heeft 58 procent van de respondenten aanzienlijke wijzigingen doorgevoerd. Voor de komende maanden verwacht nog eens 56 procent dit de komende maanden te zullen doen. Deze herstructureringen zijn het meest voorkomend in Ierland, Italië, Rusland, Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. Echter, in het onderzoek staat dat ondanks de aanzienlijke herstructurerings-programma’s veel bedrijven geen veranderingen hebben doorgevoerd in functies en de vastlegging daarvan.

Nieuwe realiteit

Veel bedrijven in Europa hebben interne herstructureringen gerapporteerd om hun organisatie af te stemmen op de nieuwe economische realiteit, zegt Slavenburg. Bedrijven hebben nu de gelegenheid om in deze periode van relatieve stabiliteit hun aandacht te vestigen op het implementeren van deze veranderingen in functies, beloning, talent en werknemersbetrokkenheid om de samenhang tussen mensen en de bedrijfsvoering te verbeteren.

Volledige doorvoering

Watson Wyatt zegt dat bedrijven die hun business model en bedrijfsprocessen veranderen er op moeten letten dat ze deze veranderingen volledig doorvoeren in de organisatie in termen van functiebeschrijvingen en verantwoordelijkheden. Het is cruciaal dat organisaties ervoor zorgen dat functieverantwoordelijkheden, vaardigheden en competenties steeds worden afgestemd op de business. Functies die niet zijn herzien en misschien de aansluiting met de business missen, leiden tot inefficiëntie, een gebrek aan focus en ongemotiveerde werknemers.

Nu de recessie ten einde begint te lopen, zullen organisaties proactief moeten handelen en ervoor zorgen dat hun personeelsbeleid in staat is om op een aantrekkende economie in te spelen. Salarisbudgetten zullen weliswaar nog krap zijn en werknemersbetrokkenheid laag, maar getalenteerde werknemers zien hun kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk verbeteren. aldus Slavenburg.

Nieuws

Meer nieuws over