WagenaarHoes partner Rene Weijers promoveert

09 november 2011 Consultancy.nl

René Weijers, senior partner bij WagenaarHoes Organisatieadvies, zal naarverwachting vrijdag as. promoveren met zijn dissertatie ‘Dienen en Deugen, Kracht & kwetsbaarheid van Topbestuurders’. Hij verdedigt zijn proefschrift aan Tilburg University en wordt bijgestaan door zijn promotoren prof.dr. Arie de Ruijter en prof.dr.mr. Leo Witvliet. Onder meer topbestuurders Dick Berlijn, Pieter Winsemius en Anja Grootoonk hebben bijgedragen aan het empirische gedeelte van zijn onderzoek.

René Weijers heeft een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar deugdzaamheid en bekwaamheid van topbestuurders. Bestuurders en topmanagers staan al geruime tijd in het brandpunt van de maatschappelijke aandacht. Vaak is deze aandacht niet positief, want de nadruk wordt met gretigheid gelegd op hun dwalen en falen. En natuurlijk op de schandalen en de daarmee verbonden maatschappelijke verontwaardiging. Dienen en Deugen bekijkt bestuurders vanuit een andere invalshoek: wanneer gaat het goed en waarom gaat het goed?

De promovendus onderzocht op basis van literatuur, persoonlijke ontmoetingen en eigen ervaring in zijn beroepspraktijk als adviseur hoe bestuurders omgaan met complexiteit, onvoorspelbaarheid en onzekerheid. In het van topbestuurders verlangde handelingsrepertoire maakt hij een onderscheid tussen being en doing. Being gaat over geloofwaardigheid, integriteit, moreel gezag en ‘eigen wijsheid’. Wie ben je als mens? Behalve cognitieve bekwaamheden blijken klassieke en alledaagse deugden een praktisch en zingevend houvast te bieden.

Tegenover dwaasheid en corrumperende macht staan wijsheid en deugdzaam gezag. Vooral in moeilijke omstandigheden draait het daar om. Daarnaast gaat het in de toppositie ook om doing: om sturen, organiseren en inspireren.

Over René Weijers
René Weijers (1954) is bestuurs- en managementadviseur en als senior partner verbonden aan WagenaarHoes Organisatieadvies. Hij adviseert bedrijven, not-for-profit organisaties en overheden en is gefascineerd door de kernopgaven en uitdagingen van bestuurders, directies en managementteams.

Nieuws