WagenaarHoes ontvangt ACP consulting accreditatie

22 januari 2010 Consultancy.nl

Op 18 januari ontving René Hooijdonk, directeur van WagenaarHoes Organisatieadvies uit Driebergen, het certificaat ‘Accredited Consulting Practise (ACP)’. Dit internationale certificaat voor harmonisering van de professionele standaard van adviesbureaus werd uitgereikt door voorzitter Miel Otto van de Orde van Organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa). De Ooa is de Nederlandse vertegenwoordiger binnen de International Council of Management Consulting Institutes (ICMCI) die een wereldwijde professionele standaard voor de adviespraktijk heeft ontwikkeld.

Opdrachtgevers hebben sterke behoefte aan transparantie met betrekking tot professionaliteit en ethiek van de beroepsgroep. Certificeringen zoals Accredited Consulting Practise (ACP) en Certified Management Consultant (CMC) voorzien in deze behoefte.

Met de accreditatie heeft WagenaarHoes Organisatieadvies aangetoond, dat de professionele standaard voor interne opleiding, ontwikkeling, beoordeling en kwalificatie van haar adviseurs overeenkomen met de hoge eisen van de ICMCI-norm. Ook de interne systemen en processen van het adviesbureau, die dit moeten waarborgen, voldoen aan de norm alsmede de gedragscode die het bureau hanteert. WagenaarHoes Organisatieadvies bevordert derhalve op gestructureerde wijze de ontwikkeling van haar adviseurs tot Certified Management Consultant (CMC).

Over WagenaarHoes Organisatieadvies

WagenaarHoes Organisatieadvies is een middelgroot adviesbureau dat zowel in de zakelijke als de publieke markt opereert. In een succesvolle traditie van meer dan twintig jaar ondersteunen zij ondernemingen en (overheids)organisaties bij vraagstukken van Strategie, Leiderschap en Bedrijfsvoering. Het bureau gaat daarbij uit van een geïntegreerde benadering vanuit bedrijfskundige en bestuurskundige inzichten om tot zichtbare resultaten te komen. Dat doen zij met hoofd, hart én hand; in verschillende rollen zoals consultant, trainer, coach of interim-manager.

Nieuws