Verdergaande regulering goed voor verzekeringssector

10 november 2009 KPMG

Meer en ingrijpender regelgeving is goed voor de verzekeraars en zal leiden tot een sterkere, stabielere verzekeringssector. Meer regelgeving vormt echter ook het grootste obstakel om de komende drie jaar te kunnen groeien.

Uit internationaal onderzoek van KPMG onder bijna vierhonderd verzekerings-maatschappijen in ruim veertig verschillende landen blijkt dat ruim 60% van de verzekeraars verwacht dat vooral het risicomanagement zal verbeteren als gevolg van aanvullende regelgeving. Meer dan de helft van de ondervraagde bedrijven denkt dat scherpere regelgeving zal leiden tot meer financiële stabiliteit en dat meer aandacht zal komen voor een langere termijn visie.

Bijna de helft van de bedrijven voorziet echter dat meer regelgeving ook een belangrijk obstakel zal blijken te zijn voor het realiseren van groei, vooral als gevolg van strengere solvabiliteitsvereisten. Het vertrouwen van de bedrijven in het realiseren van lange termijn groei blijkt dan ook te zijn gedaald. Slechts 30% van de ondernemingen verwacht de komende drie jaar te groeien als gevolg van fusies en overnames en 46% denkt te groeien als gevolg van autonome groei.

“De onderzochte verzekeringsmaatschappijen zien de verwachte nieuwe regelgeving duidelijk als een kans om hun interne bedrijfsvoering te verbeteren”, constateert Peter de Groot, partner bij KPMG Financial Services. De Groot: “Vooral als het gaat om risico en kapitaal management zien we meer aandacht en toenemende investeringen. De helft van de verzekeraars geeft aan dat bij het verbeteren van hun risico en kapitaal management de aandacht vooral moet liggen bij betere besluitvorming.

Zo wil ruim de helft van de ondernemingen de betrokkenheid van de risico-management afdeling bij strategische beslissingen vergroten. Daarnaast wil bijna de helft van de ondernemingen de coördinatie tussen hun risicomanagement functie en de belangrijkste bedrijfsfuncties verbeteren. Het is duidelijk dat de industrie bereid is weer verder vooruit te kijken.”

Het onderzoek van KPMG geeft ook een goed beeld van de prestatie van de verzekeringsmaatschappijen in de afgelopen 12 maanden. Van de onderzochte bedrijven geeft 33% aan zij het afgelopen jaar beter hebben gepresteerd dan verwacht. Eén op de vier bedrijven geeft aan dat de prestatie heeft voldaan aan hun verwachtingen en 42% heeft minder gepresteerd dan verwacht. Voor de komende drie jaar zijn de bedrijven het meest positief ten aanzien van de ontwikkeling van het premievolume, organische groei en de kapitaalreserves.

Ruim 70% verwacht in 2012 betere resultaten te boeken ten opzichte van de afgelopen 12 maanden. Eén op de vijf verzekeraars denkt zelfs veel beter te presteren. Afgezien van toenemende regelgeving zijn de bedrijven de slechte macro-economische vooruitzichten als het grootste struikelblok voor groei. Daarnaast vormen nieuwe vormen van concurrentie, de schaarste aan en de kosten van kapitaal en de hogere bedrijfsvoeringskosten de belangrijkste obstakels om te kunnen groeien.”

Nieuws

Meer nieuws over