Van de Geijn Partners en ITpreneurs gaan samenwerken

14 april 2011 Van de Geijn Partners

Van de Geijn Partners en ITpreneurs hebben deze week hun groeiende samenwerking bevestigd met een samenwerkingsovereenkomst. De diensten en software van ITpreneurs blijken uitstekend te passen in de innovatieve concepten die Van de Geijn Partners met haar relaties ontwikkelt. Samen zorgen we nog beter voor "innoveren en waarmaken" in het maatschappelijk veld.

Eerste producten: Mpower en Moodboard

De eerste concrete producten van de samenwerking zijn Mpower en Moodboard. Mpower wordt een leer- en begeleidingsplatform voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking dat samen wordt ontwikkeld met partners uit de zorg, werk en onderwijs. Moodboard is een digitaal hulpmiddel om clienten, hun natuurlijke omgeving en professionals beter samen te laten werken in het zorgproces.  Ook Moodboard ontwikkelen we in co-creatie met zorgorganisaties.

Over ITpreneurs

ITpreneurs bedenkt, ontwikkelt en vermarkt innovatieve en effectieve multimediale leerconcepten voor sociaal maatschappelijke vraagstukken. Centraal staat participatie: mensen te voorzien van de juiste kennis en competenties om zelfstandig te kunnen leren en werken. Denk hierbij aan taal, participatie en re-integratie.

Over Van de Geijn Partners

Van de Geijn Partners begeleidt maatschappelijke organisaties bij 'innoveren & waarmaken'. De kanteling van de organisatie naar een vraaggestuurde dienstverlening met meerwaarde voor de cliënt is daarin een terugkerend thema. Daarvoor doen zij onderzoek, ontwikkelen nieuwe concepten, zorgen voor haalbare businesscases en brengen partijen bij elkaar om het mogelijk te maken.

Nieuws