Universiteit van Tilburg gebruikt Sensus-methode

21 april 2011 Consultancy.nl

De Universiteit Tilburg gaat de Sensus-methode gebruiken om de administratieve processen rondom de administratie van studenten op een uniforme wijze in kaart te brengen. Het doel daarbij is de dienstverlening efficiënter en transparanter te maken, zodat gestreefd kan worden naar een verhoging van de kwaliteit. Er zullen meetbare factoren worden ontwikkeld om te kwaliteit en doelmatigheid van deze processen te kunnen analyseren. Medewerkers van de Universiteit Tilburg worden getraind en begeleid door consultants van de Sensus-methode om de processen te kunnen optimaliseren.

Studenten vormen een belangrijke bron van inkomsten voor de Universiteit van Tilburg. Voor de landelijke bekostiging is het van belang dat studenten juist geregistreerd worden. Daarnaast wil de universiteit minimaal een 8 behalen in de beoordeling door studenten, waarvoor de toegankelijkheid van faciliteiten voor studenten van belang is. In beide gevallen speelt de administratie van studenten een zeer belangrijke rol.

Nieuws

Meer nieuws over