Unit4: Overheden ongewild vast aan IT consultants

17 augustus 2010 Consultancy.nl
Profiel
Meer nieuws over

Meer dan de helft (57%) van de Europese gemeenten wil niet afhankelijk zijn van externe consultants bij het doorvoeren van veranderingen aan het eigen ERP-systeem. Slechts negen procent voert wijzigingen aan IT-systemen daadwerkelijk zelf door.

Dat blijkt uit een rapport van bedrijfssoftwareleverancier UNIT4 onder 240 Europese gemeenten. Bijna tweederde (64 procent) van de respondenten geeft aan dat ICT-veranderingen worden tegengehouden door complexiteit van de systemen, gevolgd door kosten (56%) en verstoring van het werkproces (43%).

IT- en financieel managers uit Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Zweden zijn ondervraagd over hun backofficesystemen. Meer dan de helft van de onderzochte gemeenten heeft, naast een financieel systeem, vijf of meer verschillende leveranciers voor hun backoffice, variërend van document management (aanwezig in 84% van de gevallen), HR- (72%), payroll- (70%), bevoorrading- (23%) en planningsystemen (26%).

Unit4: Overheden ongewild vast aan IT consultantsDeze systemen moeten regelmatig worden aangepast aan veranderende interne en externe factoren. Zes op de tien gemeenten gaven aan dat ze regelmatig wijzigingen aan de systemen moeten doorvoeren als reactie op veranderende wet- en regelgeving. In 37% van de gevallen worden veranderingen veroorzaakt door procedurele wijzigingen.

“De meeste organisaties hebben te maken met constante veranderingen. Voor lokale overheden geldt dat zeker ook: denk aan nieuwe wetgeving, organisatiewijzigingen of procedurele veranderingen”, zegt Ton Dobbe, Vice President Product Marketing bij UNIT4. “Systemen die niet eenvoudig kunnen worden aangepast, zorgen ervoor dat gemeenten inefficiënt worden, wat een negatieve impact heeft op de gemeentefinanciën en dus resulteert in budgetoverschrijdingen. Dat maakt het onverteerbaar dat gemeenten blijkbaar tegen hun wil worden gegijzeld door dure externe IT-consultants.”