Twan van den Broek eerste SAP-mentor in Nederland

26 juli 2010 Consultancy.nl

Twan van den Broek is als eerste Nederlander benoemd tot SAP-mentor. De Service Line Manager SAP NetWeaver bij CIBER zal in deze rol kennisuitwisseling bevorderen tussen klanten en consultants binnen het SAP Community Network.

SAP Expert
Op dit moment zijn er wereldwijd 94 SAP-mentoren actief. Zij worden door SAP ‘top-beïnvloeders van het SAP-netwerk’ genoemd, omdat ze de sleutelfiguren zijn van de netwerkgemeenschappen van SAP. Ze zijn experts in bepaalde IT-domeinen en bevorderen zo zowel de ontwikkeling van SAP-producten als de onderlinge verbondenheid van alle betrokken partijen. Binnen deze netwerken zijn meer dan twee miljoen leden actief, verspreid over 220 landen. Ook geven de mentoren webinars en workshops en schrijven ze regelmatig blogs over hun expertisegebied.

Benoeming
Zijn benoeming heeft Van den Broek te danken aan zijn actieve bijdrage aan één van de drie netwerkgemeenschappen van SAP, het SAP Development Network (SDN). Zo schreef hij verschillende artikelen over de SAP Composition Environment en SAP NetWeaver BPM. Ook organiseerde hij in december 2009 de eerste Nederlandse versie van het SAP Inside Track evenement, dat werd bezocht door 25 SAP-specialisten uit Nederland. In november staat een nieuwe editie van dit evenement op de planning, met als thema de SAP TechEd XPerience. Voor dit evenement worden minimaal twee keer zoveel bezoekers verwacht als vorig jaar.

Waardevol
Van den Broek: “Het is een hele eer om gevraagd te worden als SAP-mentor. Ook voor adviesbureau CIBER is de benoeming erg waardevol. Ik ben blij dat we op deze manier een bijdrage kunnen leveren aan de uitwisseling van kennis en ideeën.” “Bovendien helpt deelname aan de rondetafelgesprekken, webinars en SAP-evenementen zoals SAPphire en SAP TechEd mij om de visie en strategie voor de SAP NetWeaver Service Line aan te scherpen en af te stemmen op de SAP-strategie. Tijdens deze evenementen blijkt steeds weer dat SAP zijn oor goed te luisteren legt bij klanten, maar zeker ook naar leden uit het SCN en de SAP-mentoren in het bijzonder."

Nieuws

Meer nieuws over