Turner: Werknemer mist betekenis bij werkgever

12 oktober 2007 Turner

Werknemer mist ‘betekenis’, bedrijven presteren daardoor minder. Betekenis in werk ontbreekt: slechts 1 op de 7 Nederlanders geniet van werk.

Nederlandse werknemers zijn best tevreden met hun werk, maar zijn minder te spreken over de organisatie en het management. Vooral blijkt de Nederlander werk niet of nauwelijks als betekenisvol te zien. Dat blijkt uit het eerste nationale onderzoek naar de betekenis van werk gehouden door adviesbureau Turner in samenwerking met Mercer. Turner ondervroeg in totaal 499 Nederlanders.

Het onderzoek van Turner staat haaks op recente onderzoeken naar onder meer geluk op het werk. Het is uiteindelijk het salaris dat als de belangrijkste ‘betekenisgever’ wordt gezien. Turner is zeer teleurgesteld met deze uitkomsten. “We bevinden ons nog steeds in een soort postindustrieel tijdperk. De werknemer voelt zich nog steeds een loonslaaf en ziet te weinig uitdaging in zijn werk. Slechts 1 op de 7 Nederlanders hecht betekenis aan werk in de zin van persoonlijke groei en relevante bijdrage aan de samenleving. Gezien de huidige tekorten op de arbeidsmarkt heeft Nederland een probleem”, aldus Maaikel Klein Klouwenberg, Directeur bij Turner.

Klein Klouwenberg: “Ik vind het schokkend om te zien hoe het werk wordt ervaren. We hebben een moreel-ethisch economisch probleem in Nederland. Het management wil vanaf dag één dat iemand in dienst komt, controle uitoefenen. We standaardiseren te veel. Uit ons onderzoek blijkt dat ‘betekeniswerkers’ harder werken, loyaler zijn innovatiever zijn en dat het vakmensen zijn. Ik zou willen dat het werk weer als eervol en leuk wordt ervaren. Waar vakmanschap weer tot kunst wordt verheven. De machinist, de postbode en de onderwijzer werden vroeger gezien als vakmannen, nu als vervangbare middelen. Medewerkers worden niet gestimuleerd om verantwoordelijkheid te nemen, maar om uit te voeren….”

De reden dat adviesbureau Turner dit onderzoek heeft uitgevoerd, is dat zij nieuwsgierig zijn naar de diepere drijfveren van de werknemers. Zien zij werk als een noodzakelijkheid? Of halen ze er ook betekenis uit? En kun je er vervolgens als werkgever voor zorgen dat het bedrijf een excellente prestatie levert? Iets wat knap lastig is als slechts 15% ‘betekeniswerkers’ zijn. Dat er nog veel werk is te verzetten, blijkt wel uit de bevindingen van Turner:

 1. Slechts een kwart van de Nederlandse medewerkers geeft aan dat hun direct
  leidinggevende hen regelmatig coacht en ongeveer een derde speelt een
  actieve rol in de ontwikkeling van hun medewerkers.
 2. De helft van de respondenten heeft het gevoel dat hun organisatie goed
  gemanaged wordt en heeft er vertrouwen in dat de directie eerlijk
  communiceert. Slechts de helft geeft aan dat er regelmatig wordt
  gecommuniceerd terwijl dit wel als belangrijk wordt gezien.
 3. De Nederlandse werknemer voelt zich autonoom en voldoende toegerust om
  het werk uit te voeren. Meer dan 8 van de 10 medewerkers vinden dat ze
  voldoende gezag hebben en dat ze over de juiste instrumenten en tools
  beschikken om hun werk goed te verrichten. Bovendien vindt meer dan 70%
  dat ze uitgedaagd worden door hun werk. Echter, slechts 5 van de 10
  medewerkers geven aan aangemoedigd te worden om verbeteringen aan te
  brengen en om te innoveren.

Klein Klouwenberg: “Hoewel het zo basaal klinkt moeten organisaties verantwoordelijkheid delen, vakmanschap in ere herstellen, waardering en aandacht geven en niet bang zijn om de controle te verliezen. En ja dat moet je wel gewoon netjes honoreren.“

Er zijn drie bewezen aanpassingen in organisaties nodig om betekenis van werk te stimuleren: 
1. Geef verantwoordelijkheid, koester vakmanschap;
2. Pas managementstijl aan: geef waardering en laat controle (deels) los;
3. Betrek klant in groei: stimuleer direct klantcontact voor de medewerker.

Loyaliteit en carrièretijgers

Wat belangrijk is om te ontdekken, is dat betekenis bijdraagt aan loyaliteit. De mate van betekenis die aan het werk wordt verleend, heeft invloed op de getoonde inzet. Respondenten die betekenis hechten aan sociale relaties en persoonlijke groei factoren, vinden meer betekenis in het werk. 50% van de Nederlandse werknemers heeft het gevoel een lange termijn toekomst bij de huidige werkgever te hebben en loopbaandoelen te kunnen realiseren. Carrièretijgers vertrekken sneller. Uit het onderzoek van Turner blijkt dat ambitieuze medewerkers die werken om te voorzien in een inkomen of in persoonlijke groei, eerder geneigd zijn de organisatie te verlaten dan de groep respondenten die werkt om te voldoen aan de behoefte van sociale zekerheid.

Nieuws

Meer nieuws over