Turner: verzekeraars richten zich weer op de klant

04 december 2005 Turner

Verzekeraars richten zich de komende tijd weer meer op de markt. Uit onderzoek van adviesbureau Turner onder honderd directieleden van verzekeraars blijkt dat het in de afgelopen jaren vooral interne processen en het implementeren van nieuwe regelgeving hoog op de agenda stonden bij verzekeraars.

Veel reorganisaties verwacht bij verzekeraars

De komende tijd wil echter 82 procent van de respondenten reorganisaties doorvoeren die erop gericht zijn om de klant beter te bedienen. Nummer twee op de verzekeraarsagenda is kostenreductie door middel van het bijsturen van de primaire processen en beter laten aansluiten van de front- op de backoffice.

Over Turner

Turner is een adviesbureau dat zich richt op de implementatie van strategie. Het adviesbureau heeft circa 50 adviseurs in dienst en is gevestigd in Leusden.

Nieuws