Turner: onvoldoende focus op strategie implementatie

28 februari 2007 Turner

Uit het eerste Nationaal Onderzoek naar strategie-implementatie bij Nederlandse bedrijven blijkt dat een kwart van alle strategische bedrijfsbeslissingen, van marktkeuze tot innovatie en van structuurwisseling tot prestatieverbetering, nooit van de grond komt. Minder dan 60% van de beslissingen over groei, kostenreductie of betekenisvol werken wordt gerealiseerd. Bij innovatie is dat nog minder: 53%. Directeuren richten zich te veel op het formuleren van de strategie dan op het implementeren daarvan.

Dat blijkt uit onderzoek dat advieskantoor Turner in Leusden en de Vrije Universiteit hebben gedaan onder 188 directeuren van grote Nederlandse bedrijven. In principe zijn er twee redenen waarom een strategie de mist in kan gaan:

• De strategie is ondeugdelijk.
• De uitvoering blokkeert.

Het gebrek aan aandacht voor implementatie leidt ertoe dat een kwart van de strategische beslissingen van de directie helemaal nooit wordt uitgevoerd binnen de organisatie. Ook ontbreekt het directieleden vaak aan een gemeenschappelijke visie, als gevolg waarvan lager in de organisatie grote onduidelijkheid en verdeeldheid kunnen ontstaan.

Volgens de onderzoekers van Turner en de VU  gaat niet meer dan achttien procent van de 188 directeuren die voor het onderzoek geraadpleegd werden zorgvuldig te werk bij het bepalen en implementeren van de veranderstrategie. Het budget dat voor een verandertraject wordt vrijgemaakt, is daarbij van ondergeschikt belang: de onderzoekers ontdekten dat er tussen verschillende trajecten grote verschillen in effectiviteit kunnen bestaan, terwijl de budgetten nagenoeg gelijk waren.

Nieuws