Turner: Nederlandse werknemer voelt zich loonslaaf

21 oktober 2007 Turner

Nederlandse werknemers voelen zich vaak een loonslaaf en ervaren te weinig uitdaging. Zij zijn ook slecht te spreken over de organisatie en leidinggevenden. Medewerkers worden door werkgevers vaak gezien als 'vervangbare middelen'.

Dat blijkt uit het eerste nationale onderzoek naar de betekenis van werk, gehouden door adviesbureau Turner in samenwerking met Mercer. In totaal werden 499 Nederlanders ondervraagd.

Slechte coaching leidinggevenden

Uiteindelijk is het salaris de belangrijkste ‘betekenisgever’. Volgens Turner duidt dit erop dat de Nederlandse werknemer zich nog altijd een loonslaaf voelt en te weinig uitdaging ziet in zijn of haar werk. Gezien de tekorten op de arbeidsmarkt zou dit problemen kunnen opleveren. Maaikel Klein Klouwenberg, directeur bij Turner en arbeids- en organisatiepsycholoog: "Ik vind het schokkend om te zien hoe het werk wordt ervaren. We hebben een moreel-ethisch economisch probleem in Nederland. Het management wil vanaf dag één dat iemand in dienst komt, controle uitoefenen. We standaardiseren te veel." Slechts een kwart van de Nederlandse medewerkers geeft aan dat hun direct leidinggevende hen regelmatig coacht en ongeveer één derde speelt een actieve rol in de ontwikkeling van hun medewerkers.

Medewerkers te vaak 'vervangbare middelen'

Uit het onderzoek blijkt volgens Klouwenberg van Turner dat "betekeniswerkers" harder werken, loyaler zijn, innovatiever zijn en dat het vakmensen zijn. "Ik zou willen dat het werk weer als eervol en leuk wordt ervaren. Waar vakmanschap weer tot kunst wordt verheven. De machinist, de postbode en de onderwijzer werden vroeger gezien als vakmannen, nu als vervangbare middelen. Medewerkers worden niet gestimuleerd om verantwoordelijkheid te nemen, maar om uit te voeren...."

Nieuws